Publicerad 28 apr 2016

Nanosatelliter står redo att erövra satellitmarknaden


Danska GomSpace är en av världens mest framstående aktörer inom nanosatellit-teknologi. De menar att nanosatelliterna kan ha samma revolutionerande effekt på satellitmarknaden som smarta mobiltelefoners intåg på mobilmarknaden. Nu genomför bolaget en emission för att hålla jämna steg med den snabbt ökande efterfrågan.

– Fördelen med nanosatellit-teknologin är att den kan göra kapaciteten hos traditionella satelliter tillgänglig för en större del av världen. Nanosatelliterna har en vikt under 10 kilo vilket innebär att de erbjuder en större flexibilitet, är lättare att anpassa och kan erbjudas till en tusendel av kostnaden jämfört med traditionella satelliter, beskriver Niels Buus, vd för GomSpace.
GomSpace grundades 2007 och är idag världens mest kommersiella aktör vad det avser att utveckla och sälja avancerade lösningar, plattformar och komponenter, med hjälp av nanosatellit-teknik. Tekniken är efterfrågad på marknaden och erbjuder möjligheter inom allt från avancerade övervakningssystem till alla möjliga sorters av kommunikationssystem. GomSpace har haft kunderna med sig sedan starten och har på senare år noterat ett ökande intresse från marknaden.
– Vi genomför nu en emission för att kunna ta vara på marknadens momentum. Ledningens bedömning är att GomSpace står väl positionerat med goda förutsättningar att växa med hjälp av emissionskapitalet – och inte minst ur ett investerarperspektiv. Bolaget avser att expandera på ett stabilt och attraktivt sätt, och med en god marginal på produkterna, beskriver Niels Buus.
Expanderande marknad
Att marknaden för nanosatelliter spås expandera kraftigt inom de närmaste åren har sin bakgrund i den växande efterfrågan på satelliter i världen. Det totala värdet av marknaden för satelliter uppgår till 190 miljarder US-dollar per år och majoriteten av investeringarna i marknaden – 70 procent – görs i USA. GomSpace ser därmed goda möjligheter att vinna marknadsandelar framöver och inte bara i den konventionella satellitmarknaden utan i flera andra marknader.
– Nanosatelliterna skapar nya möjligheter på satellitmarknaden genom att de öppnar upp för fler länder att använda satelliternas kapacitet. Ett exempel är de hundratals länder runt ekvatorn som med hjälp av nanosatelliter får helt nya förutsättningar att kunna finansiera lösningar som bland annat gör det möjligt att ta betalt för flygtrafiken som utnyttjar deras luftrum, säger Niels buus och fortsätter:
– GomSpace ser möjligheter till att ta en marknadsandel om cirka 2,1 miljarder dollar per år i den konventionella satellitmarknaden och därutöver ytterligare en marknadsandel om cirka 0,8 miljarder dollar per år i andra marknader, säger Niels Buus. 

Nya lösningar som efterfrågas av kunderna 
GomSpace kommer vid sidan av expansionen på målmarknaderna att utnyttja emissionskapitalet för att utveckla nya applikationer med intresse för kunderna. Bolaget avser genomföra en rad förbättringar av bolagets befintliga komponenter och plattformar för att möta marknadens allt mer komplexa behov.
– Genom att utveckla tekniken kan vi erbjuda mängder av nya affärsmöjligheter till våra kunder. Samtidigt är vi måna om att hela tiden genomföra utvecklingen av lösningarna genom små och välanalyserade steg för att hela tiden hålla kontroll på riskerna, säger Niels Buus.
Ett exempel på en av de möjligheter som har öppnats genom nanosatellit-tekniken är en effektiv metod för lokalisering av flygtrafik. GomSpace var det första kommersiella bolaget i världen som lyckades med att kartlägga flygtrafiken tack vare nanosatelliter och flygspåringssystemet ADS-B. Tekniken innebär att försvunna flygplan likt Malysian Airliines MH370 snart är historia och att flygplanspårningen kan förbättras på flera platser i världen. 
Intressant teknik för försvarsmakten
Användningsområdena för nanosatellit-tekniken är många och ska också ses i ljuset av det ökande antalet katastrofer och konflikter i världen där tekniken är intressant både för försvarsmakten och för att rädda antalet liv vid naturkatastrofer. Att GomSpace lyckats nå en ledande position på marknaden beror bland annat på en gedigen kunskap inom radioteknologi – något som ofta är nyckeln för att ta fram avancerade kommunikations- och övervakningslösningar. En indikation om bolagets framtida möjligheter är de många internationella och framstående rymdingenjörer som sökt sig till bolaget:  
– Många upplever samma sak, nämligen att nanosatellit-tekniken har potential att rita om kartan för satellitmarknaden fundamentalt. Nanosatelliter har motsvarande förutsättningar som smarta mobiltefefoner att göra avancerad teknik tillgänglig för många fler. Och dessutom till en väsentligt lägre kostnad i jämförelse med tidigare, säger Niels Buus och understryker:
– Jag är personligen övertygad om att nanosatelliter kan förändra världen. 
  • Information om emissionen i GomSpace
  • Läs mer om GomSpace och bolagets emission här.
  • Teckningsperioden för emissionen i GomSpace pågår mellan 19 maj och 1 juni.