Mycket mer att hämta i snabbväxande sophämtningsföretag

Tillväxt, tillväxt och åter tillväxt. Det mottot lever First North-bolaget Kollect on Demand efter och hittills har det gått mycket bra. Receptet? Bolaget är med sin plattform först ut med att digitalisera den irländska avfallshanteringen. Nu stundar expansion.

– Vi är ett företag inom avfallsindustrin, men inte ett avfallsföretaget, säger Kollect on Demands vd John O’Connor.

Hämtar inte sopor
Kollect On Demand är en one stop shop som outsourcar sophanteringen. Kortfattat beskrivet har bolaget en digital plattform som länkar samman sophämtare med kunder som utgörs av privatpersoner och företag, ungefär som booking.com arbetar. Irländska Kollect har nyligen expanderat även till Storbritannien.

I Irland och Storbritannien fungerar inte avfallshanteringen som i Sverige där till exempel ett kommunalt bolag ansvarar för sophämtningen. I Irland är det upp till var och en att sluta avtal med ett sophämtningsföretag och i vissa städer finns hundratals att välja mellan.

– Sophämtare är bra på att hämta sopor, men inte på marknadsföring. Med vår plattform får de fler kunder och kan effektivisera sitt arbete, säger John O’Connor och fortsätter:

– För privatpersoner och företag är vår tjänst guld värd. De sluter avtal med oss och vi garanterar att allt fungerar och dessutom till ett bra pris.

Läs Analyst Groups analys här

Hög tillväxt i en tillväxtmarknad
Att Kollect on Demand har hittat en mycket intressant digital nisch på en traditionell – odigitaliserad – marknad råder det ingen som helst tvekan om. Tillväxten är hög och hittills har bolaget levererat vad det sagt att det ska göra. I sex på varandra följande kvartal har bolaget ökat omsättningen. Under andra kvartalet 2021 var tillväxten 39 procent på rullande 12 månader. Bruttomarginalen uppgick till drygt 37 procent under andra kvartalet.

Kollect uppskattar att endast 0,5 procent av all avfallsaktivitet på Irland sker online. Inom reseindustrin står drygt 65 procent av alla bokade resor online.

– Allt mer sker online, men digitaliseringen av avfallbranschen är fortfarande sin linda. Med vår plattform har vi en first mover advantage, konstaterar John O’Connor.

Affärsmodell med network effects
Kollects affärsmodell leder till nätverksfördelar: När fler kunder ansluter sig till plattformen kommer fler sophanteringsföretag att göra det samma eftersom det finns fler kunder att konkurrera om. Och ju fler sophanteringsföretag som är anslutna desto mer ökar konkurrensen, vilket i sin tur leder till bättre service och lägre priser för kunderna. Det ökar kundernas intresse för plattformen.

– Vi ska bli den ledande marknadsplatsen i Irland och även expandera ytterligare i Storbritannien. Vi har redan investerat tungt i tekniken så ökad försäljning kommer att gynna våra marginaler avsevärt, säger O’Connor och fortsätter:

–Vi söker oss till städer med hundratals sophämtare. Vi väljer ut pålitliga och välskötta bolag och i varje stad ha vi lokalanställda som kan marknaden.

Förutom avfallsinsamling arbetar Kollect med avfallsavlämning som innebär att bolaget har egna avfallskomprimatorer, BIGbins. Här är marginalen hög. Bolaget fokuserar på att öka andelen återkommande intäkter och hittills har den andelen ökat från 40 till 60 procent.

Fakta: Kollect on Demand
Kollect on Demand Holding AB (publ) är ett innovativt teknikföretag som erbjuder lösningar för affärskunder och privatkunder inom avfalls-insamling på Irland och har nyligen expanderat till Storbritannien. Bolagets lösningar delas in i två segment, Avfallsinsamling och Avfallsinlämning. Inom avfalls-insamling erbjuder Bolaget en nätbaserad tjänst som hjälper kund att hitta ett lämpligt pris utefter tjänst som efterfrågas. Inom segmentet avfallsavlämning till-handahåller Bolaget själva stora avfallskomprimatorer, kallade ’BIGbins’, för återvinningsbart material, samt hantering av hushållsavfall, vilka finns placerade på platser över Irland. Bolaget noterades under december 2019 på Nasdaq First North Growth Market Sweden.

www.kollect.ie