Publicerad 15 dec 2016

Multidockers emission övertecknades med 125 procent

Kraftig tillväxt stundar
I slutet av november avslutades Multidocker Cargo Handlings nyemission. Den övertecknades till 125 procent och totalt tecknades aktier för drygt 28 miljoner kronor. Bolagets försäljning väntas öka med 30 procent per år under de kommande två åren.

Med en tillväxttakt som annars bara snabbväxande IT-företag kan stoltsera med noteras nu Multidocker på marknadsplatsen NGM Nordic MTF. Första noteringsdag är planerad till den 10 januari 2017. Multidocker, som erbjuder marknaden effektiva materialhanteringsmaskiner och logistiktjänster, ökar sin försäljning och sina marknadsandelar i snabb takt.  
– Vår försäljning förväntas öka med 30 procent per år de kommande två åren, vilket är en mycket hög siffra för ett företag i vår bransch, säger Percy Österström, som är Multidockers grundare och vd. 
Tillväxtsiffran, påpekar han, backas upp av en växande orderbok. Förklaringen ligger i bolagets kompetens inom effektivisering av logistikkedjor och materialhanteringsprocesser. Detta är högintressant på marknaden. MultiDocker tillverkar och säljer materialhanteringsmaskiner för lasthantering vid hamnar och olika typer av terminaler, bland annat hos skogsbolag runt om i världen. Maskinerna kan drivas med el vilket gör dem energieffektiva. Att effektivisera hamnlogistiken, inte minst för att minska energiåtgången, var en av de främsta orsakerna till att Percy Österström, som har mångårig erfarenhet av rederibranschen, grundade Multidocker.
– Vi identifierade tidigt möjligheterna till förbättring i logistikkedjan, säger han.
Nyemission ökar expansionsmöjligheterna
Den emission som genomfördes i november tillför bolaget totalt cirka 28 miljoner kronor. Emissionen övertecknades med 125 procent, och bolaget utnyttjar möjligheten i erbjudandet att förutom de planerade 23 miljonerna ta in ytterligare 5 miljoner kronor. Noteringen av bolagets aktie på marknadsplatsen NGM Nordic MTF är planerad till den 10 januari 2017.
– Vi kommer att använda medlen från nyemissionen till att framförallt öka vårt rörelsekapital. Det kostar likviditet att växa snabbt. För att vi ska kunna växa och expandera enligt planerna så krävs det också nyinvesteringar. Vi ska investera både i marknadsorganisationen och i produktutveckling, säger Percy Österström.
En annan förklaring till Multidockers expansion är samarbetet med Caterpillar. Det amerikanska bolagets tillförlitliga komponenter kombineras med Multidockers tekniska och innovativa lösningar.
– Samarbetet med Caterpillar innebär också att våra maskiner har service tillgänglig över hela världen, vilket naturligtvis är viktigt för våra kunder, påpekar Österström.
Omkring 80-90 procent av Multidockers försäljning går på export. Till de marknader med allra högst tillväxt hör Sydamerika, framförallt Brasilien, och USA. Multidocker är sedan tidigare också stora på den europeiska marknaden, framförallt i Tyskland.
2016 förväntas försäljningen landa på runt 150 miljoner kronor. Målsättningen är en tillväxttakt på 30 procent 2017.
– Vi tillverkar nästa generations materialhanteringsmaskiner, säger Percy Österström.