Publicerad 5 feb 2020

Monitor effektiviserar andrahandsmarknaden för onoterat

Fokus på onoterat.
Allt fler investerar i onoterade bolag, bland annat som ett sätt att i ett tidigt skede vara med på en förväntad tillväxtresa. Den utvecklingen har Monitor Capital Markets definitivt identifierat. Bolagets effektiva andrahandsmarknad för onoterade aktier växer sig allt starkare.

Att Monitor Capital Markets har vind i seglen är uppenbart. Bolagets affärsidé – att upprätthålla en sund och effektiv andrahandsmarknad för onoterade bolag – möter allt större efterfrågan.

– Vi ser ett stadigt ökande intresse för handel med onoterade aktier, berättar Fredrik Roos som är en av grundarna av Monitor Capital Markets.

Stort nätverk av investerare 

Monitor Capital Markets bistår kunder som antingen vill investera eller avyttra sina innehav i onoterade aktier. Rent konkret innebär det att den investerare som vill köpa eller sälja en onoterad aktie tar kontakt med Monitor Capital Markets, som i sin tur åtar sig att hitta en motpart. Transaktionerna av köpeskilling och värdepapper sker i depå eller på vp-konto. Monitor Capital Markets säkerställer att både kapital och aktier finns på plats innan transaktionen genomförs. Detta för att alla parter skall känna trygghet i affären.

Att de flesta av Monitor Capital Markets uppdrag leder till avslut beror till stor del på bolagets nätverk.

– Nätverket har vi byggt upp och vårdat under de 10 år som vi arbetat med onoterade tillgångar. Det består av större privata investerare, family offices, fonder, investmentbolag samt börsnoterade företag som alla har ett intresse i onoterade investeringar, berättar Roos.

Fokus på onoterat

Att nätverket ökar och att Monitor Capital Markets får allt fler uppdrag är resultatet av lång erfarenhet och att bolaget primärt fokuserar på onoterat. Dessutom växer marknaden med nya bolag – start-ups – inom inte minst tech och life science. En anledning till att investera i just onoterat är att i ett tidigt skede komma in i ett bolag och få möjlighet att kunna ta del av en värdetillväxt innan det till exempel börsnoteras. Men att hitta investeringsmöjligheter är inte alla gånger det lättaste.

– Investeringar i många onoterade bolag kan vara svåråtkomliga för majoriteten av privata investerare. Genom vårt nätverk kan man då ta del av del av dessa investeringsmöjligheter, berättar Roos.

Fredrik Roos är noga med att påpeka att de inte är verksamma inom rådgivning:

– Nej, vi ger inga rekommendationer. Vi hjälper enbart till att mäkla affären, det vill säga genom att hitta en motpart till köparen eller säljaren samtidigt som vi ställer säkerhet i transaktionen.

Bistår med kapitalanskaffningar 

Monitor Capital Markets erbjuder också andra tjänster, utöver mäkleritjänsten, och ett område är att bistå bolag med kapitalanskaffning.

– Vårt nätverk består av aktiva placerare, varav många letar efter nya investeringsmöjligheter. Dessutom erbjuder vi även tjänster inom Investor relations, säger Roos.

Att verksamheten kommer att växa ytterligare är Roos övertygad om.

– Vår ambition är att investerare som är intresserade av onoterade aktier ska uppleva att vi är det naturliga valet, säger han.

Det är inte bara investerare som uppskattar Monitor Capital Markets tjänster utan även de onoterade bolagen. Anledningen är att de ser en stor fördel med en organiserad handel och en aktör som är specialiserad på just detta.

Monitors verksamhet underlättar i många fall för bolagen vid kapitalanskaffningar då likviditetsrisken minskar, något som annars kan vara ett av de största hindren vid en investering i en onoterad tillgång.

– Vårt nätverk består av aktiva placerare, varav många letar efter nya investeringsmöjligheter, säger Fredrik Roos.