Publicerad 26 juni 2020

Expanderar i USA. Trots minimalt säljarbete har det noterade IT-bolaget Divio en rad namnkunniga kunder, bland andra Fidelity och GWM Innovation Lab of UBS Switzerland. Nu lägger VD:n Jon Levin in en högre växel. Fokus ligger på att bygga en säljorganisation inriktad mot storkunder i USA och Europa.

– Vi får många förfrågningar. Med den seniora säljorganisation som vi nu bygger upp ska vi fånga upp dessa och säkra flera stora avtal i USA och Europa, berättar Divios vd Jon Levin. 

Autopilot för molntjänster 

Divio har utvecklat en programvara som kraftigt underlättar hanteringen av den flora av olika molntjänster som företag har. 

– I korthet kan man säga att vi med vår tjänst väsentligt förenklar och minskar kostnaderna för att hantera molninfrastrukturer, något som ständigt orsakar huvudverk för IT-chefer.

Produkten kan liknas vid en autopilot för molntjänster. Förutom att den sköter hanteringen av molntjänster så sänker den företagets kostnader för att förvalta och hålla koll på molntjänsterna. Dessutom går det snabbare och enklare att utveckla nya molntjänster eftersom Divio har automatiserat stora delar av det som annars kräver manuell handpåläggning. 

Stödjer Schweiz kantoner 

Som en följd av coronaepidemin har Divio gratis utvecklat ett informationsdelningsverktyg som Schweiz kantoner (delstater) ska använda. Med verktyget kan kantonerna löpande samla in information rörande Covid-19 från till exempel polis, sjukhus, räddningstjänsten

– Därmed får de en samlad bild av läget. Vi har byggt tjänsten på Divios plattform och det visar hur enkelt det är att bygga och lansera applikationer med vår Paas-lösning, berättar Levin.

Fidelity – en trogen kund 

Divio har drygt 350 kunder och ett lågt kundtapp, endast 0,05 procent. En viktig kund är Fidelity som förvaltar tillgångar motsvarande cirka 4 321 miljarder kronor åt placerare i 25 länder. Tidigare var det ett större team hos Fidelity som skötte molninfrastrukturen. Nu sköter endast några få personer uppgifterna och de andra arbetar med mer framåtriktade projekt. 

– Det är helt enkelt effektivare, enklare och säkrare att använda vår lösning och just det har lett till att flödet med intresseförfrågningar ökar, säger Levin.

Marknad i snabb tillväxt 

Utbudet av molnbaserade lösningar ökar kraftigt. Bolag som Microsoft, Google och Amazon har tjänat bra på att flytta företags IT-infrastruktur från lokala servrar till molnet, det vill säga virtuella datacenter. Divio har ett bra utgångsläge att snabbt ta marknadsandelar på en marknad som växer med cirka 20 procent per år och som värderas till 25 – 30 miljarder dollar.

Aktien upp drygt 200 procent

Under våren har Jon Levin slimmat och trimmat organisationen och aktiekursen har stigit med drygt 200 procent de senaste tre månaderna. 

– Jag har en klar bild över vart skutan ska styras. I korthet har vi fått fler seniora säljfötter som springer samtidigt i Europa och USA, berättar han. 

Under 2019 ökade Divios prenumerationsintäkter med 49 procent, trots att minst sagt blygsamt försäljningsarbete. En typisk affär börjar ofta med att kunden lägger en mindre del hos Divio, för att sedan öka successivt i takt med att kunden ser att allt går bra. Det innebär att införsäljningen ofta tar några månader. 

Divio noterades på First North för drygt ett halvår sedan och tog inte in pengar i samband med noteringen. Levin började som vd i slutet av oktober. Istället genomförde bolaget två riktade emissioner, i april och juli, som innebär att Divio är välkapitaliserat. 

– Vi har redan ökat säljpipen och framtiden ser mycket lovande ut, säger Levin.

Enkelhet och pålitlighet lockar kunder

Det som skiljer Divios lösning från andra är att den dels består av Platform as a Service (Paas), dels en Cloud Management Platform (CMP), se fakta nedan. Den kombinerade lösningen gör det enkelt för kunderna. 

– Vi riktar oss mot kunder i alla branscher, men gemensamt är att de vill ha ett enkelt pålitligt och tryggt system. Trots pandemin ser vi en mycket stark utveckling framför oss, berättar Levin.

Fakta: Vad betyder Paas och CMP?

PaaS (Platform as a Service = plattform som tjänst) är en komplett miljö för utveckling och distribution i molnet, där utvecklare kan bygga och erbjuda webbaserade tjänster – allt från enkla appar till avancerade program. PaaS hanterar allt som rör operativsystem, programinfrastruktur och annan underliggande programvara, och ger på det sättet utvecklare möjlighet att bygga, testa och lansera applikationer utan att behöva tänka på IT-infrastrukturen. Det enda du behöver bestämma är vilket operativsystem du vill använda, och vilken kapacitet du behöver.

CMP (Cloud Management Platform = plattform för att hantera molntjänster) är ett hjälpmedel för att hantera både drift av program och själva infrastrukturen i flera olika moln samtidigt. Ofta hanterar företag data som befinner sig i olika moln, både lokala och hos externa leverantörer. Med ett CMP kan du hantera data, utplacering, drift och alla tjänster simultant även i hybridmoln. En fungerande CMP kan leverera samordning mellan plattformarna utan att kompromissa med funktionen.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.