Matthias Gietzelt, Makroanalytiker på Söderberg & Partners

Publicerad 7 jan 2013

Möjligheter när marknaden hämtar kraft


Matthias Gietzelt, makroanalytiker på Söderberg & Partners, berättar om ett spännande marknadsläge. A-aktier i Kina säljs till rabatterat pris och högutdelande aktier blir allt mer intressanta.

@font-face {
font-family: “Courier New”;
}@font-face {
font-family: “Wingdings”;
}@font-face {
font-family: “Calibri”;
}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: “Times New Roman”; }p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph { margin: 0cm 0cm 10pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: “Times New Roman”; }p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst { margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: “Times New Roman”; }p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle { margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: “Times New Roman”; }p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast { margin: 0cm 0cm 10pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: “Times New Roman”; }span.st { }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }

Under 2012 präglades aktiemarknaden av ett slags
drogberoende av stimulanser. Penning- och finanspolitiska åtgärder är
fortfarande nödvändiga för att driva marknaden framåt. I början av det
nya året går aktiemarknaden fortsatt upp. Vi börjar
också se tidiga tecken på en vändning. Matthias Gietzelt,
makroanalytiker på Söderberg & Partners, kommenterar:

– Ledande indikatorer,
bland annat inköpschefsindex i USA, tyder på en ökad tillväxt.
Vändningen märks även i Kina. Den kinesiska ekonomin har en stor
betydelse för världsekonomin och visar nu en mer rimlig tillväxtnivå
rädslan för en så kallad hårdlandning har därmed minskat.

Matthias Gietzelt berättar att centralbankerna är viktiga spelare. Just nu driver de en aggressiv penningpolitik:

– Centralbanker världen
över verkar nästan tävla om att erbjuda mest stimulanser. Senast att
ställa sig i ledet var Japans centralbank. Målet är att köpa
statsobligationer för att pressa ner räntenivåer och med
en svagare valuta därmed öka exportmöjligheterna. Aktionerna kan på
sikt leda till inflation, men väntas kvarstå under året.

Kina hetast bland tillväxtmarknaderna

Matthias konstaterar att bolagen i övrigt verkar må
bra och visar rekordhöga vinstmarginaler, inte minst i USA. De höga
marginalerna tror Matthias kommer hålla i sig, även om han inte tror på
några nya rekord. Han anser att den amerikanska
marknaden är att föredra framför den europeiska i nästan alla lägen.
Bland tillväxtmarknaderna tycker han att Kina är mest intressant:

– I Kina noterar vi en
kraftig tillväxt i kombination med en låg värdering på börsen. I
Brasilien ser vi också en vändning, men där är börsen dyrare. Brasiliens
centralbank är också en av få som kan komma att
införa åtstramningar. Utsikterna för den brasilianska tillväxten är
goda, men inflationsrisken är stor och arbetsmarknaden riskerar att bli
överhettad. Sammantaget gör det att potentialen bedöms vara större i
Kina.

En särskilt intressant möjlighet på den kinesiska
marknaden ser Matthias inom lokala aktier, så kallade A-aktier. Matthias
berättar att dessa aktier är attraktivt värderade i förhållande till
Hongkongaktier, H-aktier. Normalt sett brukar A-aktier
handlas till en värderingspremie på ca 30 procent. Nu säljs de, för
första gången sedan 2005, till en rabatt. A-aktier ger också en bra och
direkt exponering mot den kinesiska återhämtningen.

Valuteaktier att föredra framför high-yield

En annan investeringsmöjlighet som Matthias ser finns
inom aktier med låg värdering och hög direktavkastning, så kallade
valueaktier. Valueaktier har under det senaste året gått dåligt, men nu
väntas trenden vända.

– På Stockholmsbörsen
ligger direktavkastningen på omkring 4 procent, vilket är klart högre än
det historiska och globala snittet. Att direktavkastningen är så hög
beror på att bolagen har starka balansräkningar
trots att konjunkturen är svag. Bolagen ser få investeringsmöjligheter,
vilket gör att de delar ut pengarna, berättar Matthias.

Matthias generella råd avseende kreditmarknaden är att
minska risken inom företagsobligationer med låg kreditrating, det så
kallade high-yield-segmentet:

– Undvik high-yield och
satsa hellre på företagsobligationer med högre kreditrating eller
obligationer med koppling till ränteläget. Du bör även hålla dig långt
borta från statsobligationer i utvecklade länder
och i stället hålla ett extra öga på de intressanta
tillväxtmarknaderna, där räntorna är högre samtidigt som den finansiella
situationen är bättre.