megatrend leading edge materials råmaterial

Publicerad 3 november 2020

En megatrend väntar för Leading Edge Materials

En riktig megatrend väntar för de bolag som producerar de råmaterial som är kritiska för omställningen till det elektrifierade samhället. Med en ny ledning och styrelse på plats samt en unik projektportfölj är nu First North-noterade Leading Edge Materials positionerade för att dra nytta av denna trend. Nya målsättningar från EU ger dessutom bolaget extra möjligheter att lyckas i sin ambition.

Elektrifieringen av samhället kommer att kullkasta många av de trender vi ser idag. Oljeberoende kommer att minska till fördel för andra energikällor och energilagring kommer att ta allt större plats. Men samtidigt kräver omställningen ett ökat utbud av metaller som grafit, kobolt, litium och sällsynta jordartsmetaller (REE) när man ersätter tidigare beroende av fossila bränslen.

En stor fördel med elektrifieringen är även att många av de råvaror som krävs, till skillnad mot olja, är återvinningsbara. Samtidigt väntas återvunnet material endast stå för en bråkdel av det utbud som krävs för att möta den kommande efterfrågetillväxten. Bolag som kan förse marknaden med dessa mineraler väntas därför stå inför en lång period av efterfrågetillväxt, en så kallad megatrend eller supercykel.

Leading Edge Materials, som är noterat på Nasdaq First North Stockholm och Toronto Venture Exchange, är ett av få noterade bolag i Europa som sitter på en projektportfölj som ger en exponering till dessa råmaterial. Bolaget har en byggd grafitgruva med tillstånd i Hälsingland där produktionen vilar medan man utvecklar förädlingsprocesser för produktionen av den typ av grafit som kan lämpa sig för nya marknader som batterifabriker och bränsleceller. En genomförbarhetsstudie pågår i syfte att demonstrera hur en sådan produktion kan se ut. Dessutom görs en genomförbarhetsstudie för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, strax utanför Gränna, i syfte att maximera resursutnyttjandet och minimera den lokala miljöpåverkan som historiskt har orsakat stort motstånd mot projektet. Bägge studierna beräknas vara klara före årsskiftet. Dessutom finns prospekteringsprojekt för litium och nickel/kobolt i bolagets portfölj.

Nyckelkomponenter för elektrifieringen

Grafit och litium är två av de råmaterial som behövs för de litium-jon batterier som bland annat används i elbilar. Sällsynta jordartsmetaller är en ganska bred definition, men dessa är en av nyckelkomponenterna för att elektrifieringen ska lyckas. De ingår i dag i princip i all teknik i små mängder, men där användningen främst väntas öka är i starka permanenta magneter som elmotorer och vindkraftverk är beroende av.

Oljebranschen är idag i högsta grad global, även om ett begränsat antal länder står för merparten av den globala produktionen. När det gäller utvinning av de råmaterial som krävs för elektrifieringen är Kina den överlägset största aktören. Kina står för 100 procent av produktionen av förädlad naturlig grafit som används i litium-jon batterier och nära 100 procent av försörjningen av sällsynta jordartsmetaller.

Prioriterat av EU

Den kinesiska dominansen är något som inte minst EU vill förändra. Den som sitter på råvaran kan kontrollera hela värdekedjan från ax till limpa. I förlängningen skulle det kunna innebära att Kina till exempel prioriterar sin egen batteritillverkning och även elbilsproduktion, vilket skulle vara ett dråpslag för andra ekonomier inte minst tysk bilindustri.

EU vill därför stödja ekonomiska ekosystem som gör EU självförsörjande av de råvaror som krävs för elektrifieringen. EU-kommissionen har därför lanserat European Raw Materials Alliance. Förhoppningen är att det ska ge samma effekt som gjordes 2017 med European Battery Alliance, något som bland annat gjorde att svenska batteritillverkaren Northvolt fick ordentlig fart.

Leading Edge Material ser nu en liknande möjlighet inom gruvnäringen och pekar nu på att vi står inför två starka makrotrender.

– Elektrifieringen drivs dels av politiska klimatmål, med stora stimulanser som i slutändan förändrar konsumentbeteende, vilket man kan se i den exploderande efterfrågan på elbilar som Tesla och Polestar. Dessutom drivs elektrifieringen på av geopolitiska intressen, handelskonflikter och en ökad regionalisering av tidigare globala värdekedjor, inte minst i kölvattnet av COVID-19, säger Filip Kozlowski, vd Leading Edge Materials.

Svensk mineralbrytning prioriteras

Att just svensk mineralbrytning kommer att prioriteras inom EU håller Filip Kozlowski, som högst sannolikt. Han anser att mycket av den mineralproduktion som sker i dag i andra delar av världen är förkastlig ur hållbarhetsperspektiv.

– Den svenska miljölagstiftningen är en av de hårdaste i världen vilket säkerställer en mer hållbar utvinning. Vidare har vi fördelen i Sverige att ha en god tillgång på billig och grön el vilket gör att en eventuell produktion i Sverige kan konkurrera med övriga världen med ett minimalt koldioxidavtryck, säger Filip Kozlowski.

EU har dessutom satt upp som mål att identifiera projekt som kan vara operationella redan år 2025 samt att få bort flaskhalsar i tillståndsprocesser och finansieringskanaler för att understödja dessa projekt.

– Sverige har en fantastisk möjlighet att bli en nyckelspelare i den megatrend vi har framför oss. Vårt land är unikt berikat med en geologi som gör att de flesta av de råmaterial som kommer behövas för en hållbar omställning finns under vår jord. Det är oerhört spännande att jobba med ett bolag vars svenska projekt skulle kunna ha en avgörande inverkan på möjligheterna för ett framtida hållbart och digitalt Europa, avslutar han.

Vill du ha mer information om Leading Edge Material klicka här!

Gå direkt till Leading Egde Materials hemsida här!