Publicerad 2 okt 2019

Medtechbolaget som har vind i seglen

Stadig väg mot plusresultat.
Framgångarna fortsätter för medicinteknikbolaget Redsense Medical. En stark försäljningsökning på framförallt den amerikanska marknaden borgar för lönsamhet redan 2020.

– Fortsätter nuvarande ökningstakt så når vi break-even någon gång under nästa år, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer. 

Under första halvan av 2019 uppgick omsättningen till knappt 5 miljoner kronor – redan det en ökning med över 30 procent från förra året – och utvecklingen därefter tyder på att försäljningen under årets andra halvår kommer att ligga än högre. Trots att försäljningen nu ökat stadigt de senaste två åren så syns alltså ännu inga tecken på en avmattning. 

USA-marknaden drar 

– Det är främst USA som drar. Det mesta tyder på att efterfrågan på den amerikanska marknaden kommer att öka ytterligare, säger Byhmer, som pekar på den nya policyn inom amerikansk sjukvård som går ut på att verka för att dialysbehandlingar i större utsträckning ska ske i hemmet istället för på sjukhusen. 

Redsense Medical utvecklar och säljer ett alarmsystem för blodläckage som i första hand används vid dialysbehandlingar. Systemet minskar framförallt de risker som är förknippade med behandlingar i patientens hem. Med dessa risker minimerade kommer fördelarna med hemdialys – billigare och bekvämare för patienten – att överväga, vilket också är bakgrunden till den uttalade policyn i USA. 

– Vi kan alltså i viss mån tacka president Trump för att vi går såpass starkt, säger Byhmer.

Tog in nytt kapital för expansion 

Nyligen tog Redsense in 8,5 miljoner kronor i en riktad nyemission. Enligt Patrik Byhmer är det just en fortsatt expansion som ligger bakom behovet av en stärkt kassa. 

– Ja, det kostar att öka omsättningen, säger han, och pekar på kommande investeringar i produktionslösningar för större volymer. 

– Men vi behöver också ett kapitaltillskott för att fortsätta utvecklingen av vår nya produkt, tillägger Byhmer. 

Tillsammans med universitetssjukhuset i Toronto är Redsense nämligen på väg att ta fram en produkt som helt stoppar dialysmaskinen om vennålen av någon anledning dras ur. Att Redsense samarbetar med just det sjukhuset är ingen tillfällighet. 

– Toronto är stora på just hemdialys. Om de ser stora behov av den här tekniken så visar det att vi är på rätt väg, säger Byhmer, som tror att en lansering kan komma nästa sommar.

Europa ligger efter – men är på gång

Även om uppgången för Redsense hittills varit
tydligast i USA – för övrigt världens i särklass största marknad – så finns det
också stor potential i andra länder och regioner.

– Det är främst USA som drar. Det mesta tyder på att efterfrågan på den amerikanska marknaden kommer att öka ytterligare, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical.

– I många länder i Europa är det än så länge relativt ovanligt med hemdialys. Det gör att det finns utrymme för en snabb ökning när hemdialys slår igenom också här, säger Byhmer, som nämner Nederländerna som ett land där utvecklingen nu börjat ta fart. 

– Utvecklingen mot mer hemdialys har hämmats av att riskerna upplevs som större, men det är där vi kommer in, säger Byhmer.

Redsense Medical

Redsense Medical har utvecklat ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Blödningar vid dialysbehandlingar kan uppkomma i de fall vennålen lossnar och kan i värsta fall vara livshotande. Redsenses system består av ett sensorplåster som fästs över vennålens instickshål. Ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsenses utvecklade teknik anses var särskilt användbar och nyttig vid hemdialys.

Redsense Medical är noterat på Spotlight Stock Market.

Bolagets hemsida.