Karl Hillgård, vd för MedicWave.

Publicerad 21 maj 2015

MedicWave genomför företrädesemission och planerar för notering


Ju tidigare en cancerdiagnos kan fastställas, desto högre är sannolikheten att bota sjukdomen. MedicWave Spectrolyzer är en mjukvara som bidrar till att cancer upptäcks tidigt. Bolaget bakom mjukvaran, MedicWave, genomför en företrädesemission. Kapitalet ska leda till en kommersialisering av bolagets produkter och en ny effektiv intäktsmodell. Nästa steg är att notera bolaget.

Enbart i Sverige får 50 000 människor varje år en cancerdiagnos. Dödligheten ligger på omkring 20 000 fall årligen. Sannolikheten att bota sjukdomen ökar ju tidigare diagnosen kan fastställas, vilket innebär att många hade kunnat räddas om tumören upptäckts i tid. 

Världen över pågår forskning om hur cancer kan upptäckas så tidigt som möjligt, till exempel genom ett blodprov. Mjukvaruföretaget MedicWave är ett företag vars verksamhet kan bidra till den positiva utvecklingen. 

MedicWave Spectrolyzer är en specialanpassad mjukvara för analys av biologiska data från masspektrometriinstrument. Forskningen använder i allt högre utsträckning masspektrometriteknologi för att hitta sjukdomar i ett tidigt skede genom att analysera kroppens proteiner och identifiera biomarkörer som visar förändringar i proteinerna. 

Forskarvärlden anser att proteomiken – läran om vilka proteiner som finns i kroppens celler – kan bryta igenom den barriär som genforskningen stött på. Detta kan ske genom att på ett mycket tidigt stadium spåra potentiellt farliga sjukdomar som exempelvis cancer i olika former. Men en utmaning som forskarvärlden står inför är att kunna analysera den enorma mängden data.  

– Att analysera proteiner är en komplex utmaning eftersom datamängderna är så omfattande att analysfasen har blivit en flaskhals. MedicWaves automatiserade mjukvaruverktyg löser detta problem, säger bolagets vd Karl Hillgård.

Stor marknad och växande marknad

MedicWave Spectrolyzer är namnet på bolagets mjukvara. Det är en produktsvit med analysprogram för olika typer av protein och metabolikanalyser av data från olika typer av masspektrometriinstrument. Förutom cancerforskning används bolagets mjukvaruverktyg bland annat vid forskning rörande Alzheimers och multipel skleros.

Enligt Karl Hillgård har masspektrometritekniken revolutionerat proteomiken och medfört att bioinformatiken – dataanalys och utveckling av medicinsk mjukvara – idag är en viktig del inom proteomiken med enormt stora möjligheter.

– Utvecklingen går rekordsnabbt och masspektrometrin får ständigt nya användningsområden. Det finns ett snabbt växande behov av mjukvaror som kan hantera de tunga datamängder som utvinns, säger Karl Hillgård. 

MedicWaves marknad är både stor och under kraftig tillväxt. Marknaden för MedicWaves produkter kan delas in i befintliga och potentiella delmarknader såsom molekylspektroskopi, masspektrometri, metabolomik, bioinformatik, proteomik och biomarkörmarknaden vilka tillsammans beräknas omsätta cirka 40 miljarder USD.

Effektiv intäktsmodell

MedicWave har tagit det strategiska beslutet att flytta sina produkter, mjukvarorna MedicWave Spectrolyzer, till datamolnet. Kunderna kommer därmed att erbjudas dessa som molntjänster. 

– Därmed förvandlar vi en vanlig enkel dator till en superdator. Samtidigt sänker vi tröskeln för kundens köpbeslut. Användarna behöver inte investera i dyra licenser. Istället tecknar de ett abonnemang med en låg månadsavgift, säger Karl Hillgård och fortsätter: 

– Vi byter därmed intäktsmodell från en större engångsintäkt till en modell som kan liknas vid ett abonnemang. För kunderna är det enklare att teckna sig för abonnemang eftersom det inte kräver ett investeringsbeslut på hög nivå. 

Företrädesemission för kommersialisering

MedicWave genomför en företrädesemission där sista teckningsdag är den 29 maj 2015. Kapitalet ska användas till att kommersialisera verksamheten ytterligare. 

– Företrädesemissionen ger oss möjlighet att genomföra flytten av våra mjukvaror till molnet. Därmed kan vi erbjuda våra kunder en affärsmodell som ligger i tiden, säger Karl Hillgård och lägger till: 

– När vi är igång med molntjänsten går vi in i en kommersialiseringsfas. Nästa steg är att notera bolaget inom ett år, berättar Karl Hillgård.

MedicWave är baserat i Halmstad. Efter inledande utvecklingsarbete i universitetsvärlden grundades bolaget 2005 av Tobias Persson och Michal Lysek för att färdigställa specialanpassad mjukvara för hantering av data från masspektrometriinstrument. Efter ytterligare sex års utveckling kunde bolagets programmerare presentera en färdig produkt som har testats av forskare sedan 2012.