“För läkemedelsbolaget finns det således stora belopp att spara genom att använda MedicPens tekniska lösning”, säger Anders Skarman, vd på MedicPen.

Publicerad 2 maj 2016

MedicPen stärker kassan inför kommersiellt genombrott

Plattform för global lansering
Medicinteknikbolaget MedicPen förbereder nu en bred lansering av sin elektroniska tablettdoserare. Ingångna samarbeten med främst amerikanska aktörer samt ett färskt godkännande från myndigheterna gällande uppkoppling på det amerikanska telenätet gör att bolaget har ett starkt utgångsläge på en marknad där behovet av deras produkt bedöms som mycket stort.

MedicPen AB, vars aktie är noterad på Aktietorget, genomför nu en företrädesemission som ska ge bolaget de finansiella musklerna för det avgörande klivet in på marknaden.


Det var under förra året som MedicPen erhöll det strategiskt mycket viktiga CDMA-godkännandet. Ett CDMA-godkännande gör det möjligt för MedicPen att ansluta sin elektroniska och datorbaserade tablettdoserare Medimi® till det amerikanska telenätet. Bolaget har redan ett avtal med Sprint Ltd, som är en av USA:s största teleoperatörer. MedicPen avser under det innevarande året att knyta avtal med en större distributörer på den amerikanska marknaden.


Bristande följsamhet – ett stort problem inom läkemedelsterapin

MedicPens patenterade produkt möjliggör en bättre övervakning och större trygghet vid medicinering. Målet är optimerad följsamhet, att patienterna följer ordinerad behandling och tar rätt mediciner vid rätt tillfälle detta ger trygghet till patienten, anhöriga och sjukvårdspersonalen. 


Varje dag intas miljontals dygnsdoser läkemedel, enbart i Sverige. Men bristande följsamhet vid läkemedelsbehandling riskerar att förta den förebyggande eller terapeutiska effekten av läkemedlen. 


– Jag har jobbat i 25 år inom läkemedelsindustrin, och det här har hela tiden varit ett jätteproblem, säger Anders Skarman, som är vd för MedicPen.


– Det gör att patienternas tillstånd inte förbättras, eller i värsta fall förvärras, fortsätter Skarman, som för fram ett annat problem som den bristande följsamheten orsakar: 


– När läkemedel testas i kliniska studier tror man att det är 100% följsamhet på grund av att det är under kontrollerade former, men så är det icke. . Resultaten blir ofta missvisande eftersom testpatienterna inte tar läkemedlet enligt ordinationen i testerna. Här skulle Medimi kunna hjälpa Läkemedelsföretagen att få mer rättvisande resultat..  


Inom sjukvården innebär termen följsamhet bland annat i vilken grad en patient följer sin ordination och tar sina mediciner. När en patient över- eller underanvänder sina läkemedel i förhållande till läkarens ordination, kan effekten leda till en misslyckad behandling, onödigt lidande och sjukdom samt kostnader för samhället i form av förlorad inkomst, ökat antal vårdbesök och sjukhusvistelser. Faktum är att en undermålig följsamhet till läkemedelsordination är ett av de största problemen inom dagens läkemedelsterapi.


MedicPens produkter ska öka följsamheten

Produkterna inom MedicPens produktserie Medimi® bygger på bolagets patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Syftet är att öka följsamheten och säkerställa att patienterna tar sina läkemedel enligt ordination. Bolagets datoriserade tablettdispensers i Medimi®-serien finns i olika storlekar med olika avancerat tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. Dels möjliggörs dispensering av rätt medicin vid rätt tillfälle, dels påminns patienten när medicineringen missas. Dessutom kan kontaminering av läkemedlen undvikas genom att medicinerna hanteras enskilt fram till doseringstillfället. Ytterligare en fördel är att doseringsscheman kan ändras på distans av ansvarig läkare via telekommunikation.  


Marknadspotentialen är enorm

Capgemini Consulting och HealthPrize Technologies värderar den uteblivna intäkten för läkemedelsbranschen enbart i USA för mediciner som inte tagits korrekt, till hela 183 miljarder USD per år för samtliga kroniska sjukdomar. Om man även räknar med läkemedelsrecept som aldrig hämtas ut, extrapolerat för hela världsmarknaden, blir summan svindlande 564 miljarder USD. Man har även räknat ut att försäljningen av läkemedel mot respiratoriska-, antidepressiva- och magsårssjukdomar kunna öka med 219 respektive 215 och 138 procent, om man hade kunnat skapa perfekt följsamhet. 


– För läkemedelsbolaget finns det således stora belopp att spara genom att använda MedicPens tekniska lösning för att öka följsamheten, säger Anders Skarman.


I en uppdragsanalys drar analyshuset Biostock slutsatsen att MedicPen adresserar en enorm marknad. 


”Bolaget har redan tagit viktiga steg framåt och om allt rullar på enligt lagd plan så ser 2016 ut att bli året då MedicPen tar klivet till att bli ett säljande bolag”, skriver Biostock.  • Emmission – MedicPen 
  • Anmälningsperiod: 25 april – 13 maj 2016. 
  • Teckningskurs: 1,20 SEK per Unit. (En unit = en aktie plus en teckningsoption som innebär rätten att teckna en aktie till kursen 1,80 SEK.  Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioderna 7 – 25 november 2016 samt 15 – 31 maj 2017). 
  • Emissionsvolym: Vid full teckning emitteras 9 681 921 aktier vilket medför ett Emissionsbelopp om 11,6 mkr. Därutöver emitteras
  • vid full teckning 9 681 921 teckningsoptioner.
  • Bolagsvärdering (pre money): 81,3 Mkr  
  • MedicPen är noterat på Aktietorget.
  • Bolagets investeringsmemorandum finns att ladda ned här.
  • BioStock har genomfört en uppdragsanalys av bolaget som du kan läsa här.
  • Läs mer om bolaget här.