“Generellt sett ser bankpapper kraftigt översålda ut, och här kan vi komma att få se en återhämtning om oron för banksystemet visar sig vara obefogad”, säger Andreas Dankel.

Publicerad 1 mar 2016

Marknadsturbulens skapar investeringsmöjligheter i nordiska företagsobligationer

Möjligheter inom företagsobligationer
Marknadsturbulensen i början av året kan vara överdriven och har skapat köptillfällen inom nordiska företagsobligationer. Det anser Andreas Dankel, ansvarig förvaltare för Danske Invests fond Nordiska Företagsobligationer, som menar att kurserna kan ha nått en botten givet att antalet konkurser inte ökar kraftigt framöver.

För den som söker exponering mot starka nordiska bolag med en lägre risknivå än aktier kan företagsobligationer vara ett intressant alternativ. Över tid har tillgångsslaget visat upp en stabilare avkastning än aktier samtidigt som avkastningspotentialen är betydligt högre än för exempelvis korträntefonder som knappt ger någon avkastning alls i dagens lågränteklimat.
– Företagsobligationer ligger mellan aktier och statsobligationer när det gäller risknivå, vilket gör tillgångsslaget attraktivt som ett sätt att diversifiera en portfölj istället för att bara investera i aktier och korta räntefonder, säger Andreas Dankel, ansvarig förvaltare för Danske Invests fond Nordiska Företagsobligationer.
Utförsäljningar skapar köpmöjligheter
Precis som andra lite mer riskfyllda tillgångar har även företagsobligationer påverkats av marknadsturbulensen i början av 2016, men nedgångarna har inte varit lika stora som på aktiemarknaden. Fonden Nordiska Företagsobligationer tappade exempelvis mindre än 1,5 procent under januari månad.
– Vi har sett betydande volatilitet på marknaden på grund av oro kring flera olika faktorer som den ekonomiska utvecklingen i Kina, det mycket låga oljepriset och slutligen robustheten i det globala banksystemet. Det mesta pekar dock på att oron har varit överdriven, och givet att vi inte får se en omfattande ökning av andelen konkurser har jag svårt att se att det kan bli så mycket billigare än i dagsläget. Det är med andra ord ett intressant köpläge för den som delar vår marknadssyn, säger Andreas Dankel.
Han anser att obligationer från banksektorn tillhör de mest attraktiva möjligheterna för tillfället, men är samtidigt något bekymrad över bolag kopplade till den norska oljesektorn.
– Generellt sett ser bankpapper kraftigt översålda ut, och här kan vi komma att få se en återhämtning om oron för banksystemet visar sig vara obefogad. Vi har dock inte genomfört några större förändringar i fonden på sistone, utan känner oss väl positionerade. Utvecklingen på marknaden hittills i år visar tydligt på vikten av en god diversifiering, vilken är en viktig del i fondens strategi.
Attraktiv långsiktig investering
För den som sparar långsiktigt tycker Andreas Dankel fortsatt att nordiska företagsobligationer kan utgöra en attraktiv beståndsdel i en diversifierad portfölj med god avkastningspotential. 
– Den senaste tidens kursrörelser visar just på vikten av att ha ett flerårigt perspektiv i sitt sparande, då kan man bortse från tillfälliga perioder med marknadsoro och dra nytta av de högre spreadar som tillgångsslaget erbjuder över tid.
Han poängterar även att de som sparar i fonden Nordiska Företagsobligationer tycks investera i enlighet med detta synsätt.
– Många fonder har visat upp stora utflöden den senaste tiden då investerare har sålt av allt med en lite högre risknivå. Vi har däremot sett en balanserad utveckling med in- och utflöden som väger upp varandra. Det visar på ett starkt och långsiktigt förtroende för vårt förvaltningskoncept, vilket vi som arbetar med fonden givetvis är stolta över, avslutar Andreas Dankel.
Läs mer om fonden Nordiska Företagsobligationer klass SEK h på danskeinvest.se. Där finns även informationsbroschyr och basfakta för investerare.