“Målsättningen med denna fond är att leverera absolutavkastning om cirka 4-8 procent per år oavsett hur börsen går”, säger Peter Rothausen.

Publicerad 3 dec 2015

Marknadsneutral Europafond siktar på lägre risk

Levererar god avkastning
Många investerare ser positivt på europeiska bolag men önskar en lägre risknivå än en traditionell aktiefond. Det gör att marknadsneutrala Europafonder, med målsättning att leverera absolutavkastning oavsett börsutveckling, har blivit ett allt mer uppmärksammat alternativ.

– Målsättningen med denna fond är att leverera absolutavkastning om cirka 4-8 procent per år oavsett hur börsen går, och den finns även i en belånad version med målsättningen att leverera 7-15 procent per år, säger Peter Rothausen, som tillsammans med Simon Christensen ansvarar för förvaltningen av den marknadsneutrala fonden Danske Invest Europe Long-Short Dynamic.

Målet med en marknadsneutral fond är att den ska ge positiv absolut avkastning oavsett hur börsen utvecklas. En metod för att uppnå detta är att använda sig av en så kallad long-short-strategi.

– Som namnet antyder går denna strategi ut på att isolera innehav genom att ta såväl långa som korta positioner i ett eller flera olika bolag. På detta sätt går det att fokusera på sektor- eller bolagsspecifika faktorer samtidigt som den generella börsrisken hedgas bort, säger Rothausen.

Det finns ett flertal fördelar med att använda sig av den marknadsneutrala fonden, enligt Peter Rothausen. Om oron på marknaden skulle öka igen påverkas en marknadsneutral fond betydligt mindre än en traditionell aktiefond. Det gör att fonden har potential att skapa avkastning även om marknaden som helhet skulle tappa i värde.

Förvaltarna väljer ut de 25-35 möjligheter som de tror mest på vid varje given tidpunkt och utvärderar dem sedan löpande. Genom att hela tiden sikta in sig på de allra bästa möjligheterna erhålls fokuserad företagsspecifik risk istället för marknadsrisk som i en traditionell aktiefond. Riskerna i fonden är därför ett resultat av den aktiva förvaltningen. 

– Vår filosofi är att det är viktigt att våga ta en hög företagsspecifik risk när vi verkligen tror på något. Då kan man bli ordentligt belönad när man har rätt, säger Rothausen.

Sedan Peter Rothausen tillträdde som förvaltare i april 2014 har fonden levererat en stark avkastning vilket indikerar att förvaltningsmetoden fungerar som avsett.

– Sedan jag började har fonden stigit med över 13 procent och hittills i år är uppgången drygt 10 procent. Samtidigt är fondens börskorrelation nästan lika med noll. Sett till standardavvikelse har vår fond en tredjedel så hög risk som börsen, och ligger på ungefär samma nivå som kreditobligationer, säger Rothausen.

Det går att investera i fonden Danske Invest Europe Long-Short Dynamic via såväl finansiella rådgivare som fondplattformarna Avanza och Nordnet. Läs mer om risker och kostnader för Danske Invest SICAV Europe Long-Short Dynamic Class A-sek hp här.  Här hittar du även informationsbroschyr och basfakta för investerare.