Publicerad 2 dec 2015

Marknaden tror inte på högre räntor

Eviga nollräntor
Placerare på obligationsmarknaderna tror att det kommer att dröja innan räntorna kommer upp till mer ”normala” nivåer. På vissa marknader finns neutrala räntor överhuvudtaget inte med i förväntningsbilden.

– Jag kommer att få barn och se dem växa upp innan jag får uppleva neutrala realräntor.   

Det säger Michael Lake, investeringsansvarig för ränteplaceringar på kapitalförvaltaren Schroders.

Michael Lake har genom att studera räntorna på obligationsmarknaden skaffat sig en uppfattning om vad placerare tror om den framtida räntan. Och det visar sig att den generella uppfattningen är att det kommer att dröja många år innan dagens rekordlåga realräntor kommer upp till mer normala nivåer.

Enligt marknaden kommer dagens läge med negativa realräntor i Japan och i Europa att vara oförändrat de kommande tre åren. Faktum är att marknaden är av den uppfattningen att europeiska och japanska realräntan aldrig kommer upp på nivåer som kan betecknas som neutrala.

Realränta är lika med nominell ränta minus inflation, och Lake har räknat med förväntad genomsnittlig BNP-tillväxt och förväntad inflation för att få fram vad som kan betecknas som en neutral realränta, det vill säga en ränta som är vare sig expansiv eller åtstramande.  

När det gäller Storbritannien och USA uppskattas den neutrala realräntan till 1 procent. Utifrån marknadsräntorna kommer räntan upp till denna nivå först år 2037 när det gäller Storbritannien och år 2040 när det gäller USA, alltså om 22 respektive 25 år. 

I Europa, där den neutrala realräntan uppskattas till 0,5 procent, och i Japan, där motsvarande ränta uppskattas till noll, indikerar alltså dagens marknadsräntor att räntorna aldrig blir neutrala.

– Det här indikerar förväntningar om att vi kommer se högre inflation som inte leder till högre räntor, säger Lake.

   

Placerare på räntemarknaden tror inte att realräntan i USA respektive Storbritannien kommer att nå upp till sina förmodade neutrala nivåer inom 20 år. När det gäller Europa och Japan finns det överhuvudtaget inte i förväntningsbilden.