Publicerad 22 februari 2021

Mångmiljardmarknad för framtida potensläkemedel


Över 500 miljoner män i världen lider av erektionssvikt och för tidig utlösning. Dagens preparat har kort effekttid, vilket gör att sexlivet måste planeras, och många upplever biverkningar. Forskningsbolaget Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel med målet att ta fram ett bättre alternativ. Marknaden är värd 50 miljarder kronor årligen och tidiga studieresultat ser lovande ut. 

 

Dicots plan är att utveckla sin läkemedelskandidat fram till kliniska fas II-studier. Sedan ska bolaget söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta preparatet hela vägen ut på världsmarknaden. 

– Vår vision är att bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning för de 500 miljoner män som är drabbade, berättar Göran Beijer, Dicots vd med mer än 35 års erfarenhet inom life science-industrin.


I en aktiemarknadsundersökning bland Investerarbrevets läsare i december 2020, uppgav respondenterna att Dicots stora marknadspotential var bolagets tydligaste egenskap.


Otillräckliga läkemedel

De läkemedel som ordineras idag hjälper många men långt ifrån alla. Faktum är att 30 procent anser att läkemedel mot erektionssvikt inte fungerar tillfredsställande. För patienter med diabetes går siffran upp till 70 procent. Många tvingas sluta ta preparaten på grund av besvärande biverkningar som illamående, yrsel och huvudvärk. Och idag finns bara ett godkänt läkemedel för behandling av för tidig utlösning, vilket dock ger risk för svåra biverkningar.

 

Nytt läkemedel under utveckling

Det uppsalabaserade forskningsbolaget Dicot utvecklar en potensläkemedelskandidat för att minimera biverkningar och för att skapa en bibehållen effekt under längre tid. Målet är att preparatet ska ge bra resultat vid såväl erektionssvikt som för tidig utlösning, något inget annat läkemedel gör idag.

– Vi adresserar ett stort samhällsproblem. Det handlar om en störning i en basal drift. Ett modernt, välfungerande läkemedel skulle göra stor skillnad, säger Göran Beijer.

Bygger på ett afrikanskt naturmedel

Ursprunget till Dicots läkemedelskandidat återfinns i den afrikanska naturen. Dicot har studerat ett naturmedel som vid tidiga prekliniska studier i djur uppvisat lång effekttid – upp till 12 dagar – och tagit in det i ett laboratorium för att skapa en molekyl som skulle kunna kopiera det ursprungliga naturmedlets egenskaper. Därmed avser man utveckla ett så kallat semisyntetiskt preparat.

Kliniska studier på människa 2022

Tidiga prekliniska studier har visat att den semisyntetiska substansen ger en betydande och dosberoende effekt på råttor som är minst lika bra som befintliga preparat. Nu pågår omfattande studier fram till 2022 då planen är att starta kliniska fas-1 studier på människa.

Vd Göran Beijer.

Faktaruta:

Mer än 50 procent av alla män över 40 år upplever problem med erektionen. Vad gäller för tidig utlösning visar studier visar att 18 till 30 procent är drabbade, från 20 år och uppåt. Tillsammans betyder det minst 500 miljoner män globalt.

– Nu är vi i en industriell fas av det prekliniska arbetet som innebär forskning med en kommersiell produkt som målsättning, säger Göran Beijer och fortsätter:

– Naturligtvis är kraven på vårt arbete höga men vi arbetar enligt en tydlig utvecklingsplan med flera erkända forskare och laboratorium. Till exempel Pelvipharm SAS, ett världsledande franskt prekliniskt laboratorium specialiserat på utvärdering av sexuella dysfunktioner, avslutar Göran Beijer.


Fakta: Om Dicot

Handelsplats: Spotlight Stock Market sedan 2018 under kortnamnet Dicot
Börsvärde: 52 MSEK
Antal aktieägare: drygt 1600
Emissioner: Senaste emissionen i juni 2020 övertecknades till 326%. 

www.dicot.se

 
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.