Analytikern ser viss osäkerhet inom räntor och tillväxtländer men sammantaget tror han på en stark konjunktur.

Publicerad 4 sep 2013

Makroanalytikern: Räntor svalnar och aktier blir heta


Söderberg & Partners makroanalytiker, Fredrik Strömberg, väljer att skruva ner sina förväntningar inom räntemarknader. Istället anser han att mycket talar för att aktier blir höstens heta placeringsval.

– Under den senaste månaden har vi sett en svag tillbakagång på aktiemarknaden. Det kan bland annat förklaras med oroligheter i Syrien, som skapar en viss osäkerhet kring utvecklingen. Gissningsvis passar många investerare också på att hämta hem sina
vinster efter ett relativt starkt börsår, säger Fredrik Strömberg, makroanalytiker på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

 

Han konstaterar att det även finns andra faktorer som gör att marknaden gått tillbaka något under augusti månad. En av dessa är den väntade minskningen av Federal Reserves stödköp av obligationer och osäkerheten kring, framförallt, när nedtrappningen kommer att inträffa.

 

Gryende optimism i Europa

Parallellt med den något avvaktande attityden hos investerare, har makrostatistiken, enligt Fredrik Strömberg, varit relativt positiv. Han konstaterar
att siffror nu talar för en fortsatt uppgång i USA, samtidigt som vi ser en något förbättrad konjunktur inom Europa och Asien.

– I Europa har vi sett en gryende optimism och den senaste BNP-siffran var positiv för första
gången på ett och ett halvt år. Vi har även haft lite bottenkänningar kring
konjunktursignaler i Asien, även om det är lite för tidigt att ropa att faran
är över. Sammantaget har konjunkturen utvecklas åt rätt håll och i linje med den bild
som vi på Söderberg & Partners tidigare har haft. 

 

Orosmolnen på marknaden framöver tror Fredrik Strömberg framförallt kommer att finnas inom
vissa tillväxtmarknader. Det handlar bland annat om stora valutarörelser som
riskerar att påverka utvecklingen negativt.

– Inom Brasilien och Indien har vi sett stora
valutanedgångar. En teori är att marknadens aktörer nu positionerar sig mot en starkare
dollar, vilket får en
negativ påverkan för vissa tillväxtländer.

 

Viktigt att vara
selektiv inom räntor

Sammantaget tror Fredrik Strömberg ändå på en
relativt stark konjunktur under hösten och att växande bolagsvinster kommer gynna aktiemarknaden. Han ser däremot en viss osäkerhet kring räntemarknaden och konstaterar att han dragit ner sina förväntningar successivt under året.

– Inom Söderberg & Partners bedömer vi att marknadsräntorna kommer att ligga kvar på dagens nivåer, eller till och med vara stigande. Det går fortfarande att hitta
avkastning inom tillgångslaget, men man bör vara något mer selektiv och
försiktig kring sina förväntningar. Förmodligen kommer svårigheter att tjäna pengar inom ränteplaceringar leda till att kapitalet söker sig till andra investeringsformer – framförallt till aktier.