Finansrådgivaren Söderberg & Partners ser förbättrade möjligheter för investerare i Europa.

Publicerad 3 nov 2014

Makroanalytikern: Förbättrade utsikter inom Europa


Marknaden i Europa kan bjuda på intressanta investeringstillfällen framöver. Det menar Fredrik Strömberg, makroanalytiker på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

– Vi bedömer fortsatt att aktier är det mest intressanta tillgångslaget och framförallt på grund av aktiemarknadens relativa potential i förhållande till räntemarknaden. Bland våra rekommenderade regioner lyfter vi upp den europeiska marknaden samtidigt som vi bedömer att förutsättningarna för den Latinamerikanska marknaden har försämrats, säger Fredrik Strömberg, som är makroanalytiker på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

Han konstaterar att konjunkturella förutsättningar fortsätter att visa på en gradvis återhämtning för den globala ekonomin. Tillväxttakten väntas ligga på 3,4 procent globalt och förbättringen kan framförallt tillskrivas den positiva utvecklingen i USA. I Europa ser Fredrik Strömberg också tecken på små förbättringar över hela regionen medan många av tillväxtmarknaderna visar en hög men fallande tillväxt i jämförelse med föregående år.

– Positiva bidrag till makroekonomin kommer framförallt från den amerikanska konsumtionen, en tilltagande industriaktivitet och en stimulativ finans- och penningpolitik. Samtidigt bekymrar bland annat den geopolitiska oron, Kinas avmattning samt skuldsättningen och arbetslösheten i Europa, säger Fredrik Strömberg.

Stor skillnad mellan olika marknader

Fredrik Strömberg menar att aktiemarknadsvärderingarna visar på att det finns stora skillnader mellan utvecklade ekonomier och tillväxtmarknader. Enligt honom har också de utvecklade länderna generellt sett något bättre förutsättningar än många tillväxtländer att hantera den rådande konjunkturen tack vare en låg inflation och stimulerande centralbanker.

– I takt med att dollarn blir starkare kan skillnaderna mellan de olika ekonomierna bli ett större hot för tillväxtländer med stora bytesbalansunderskott. Efter en stark uppgång för den brasilianska marknaden under året sänker vi därför vårt investeringsbetyg för Latinamerika och ger regionen en röd signal, konstaterar Fredrik Strömberg.

Oron kring Ryssland och Ukraina-konflikten gör att Söderberg & Partners behåller en neutral syn på Östeuropa i sin investeringsindikator där finansrådgivaren rangordnar olika marknader ur ett placeringsperspektiv. En neutral nivå behålls också för USA där värderingarna på börserna betraktas som höga. Även den japanska marknaden behåller en oförändrad neutral investeringsrekommendation eftersom ekonomin trots tecken på förbättringar anses vara svårbedömd och de långsiktiga hoten kvarstår.

– För svensk del ser vi att den svaga svenska kronan kan påverka utvecklingen för många av börsbolagen positivt. Ekonomin får stöd av bostadsbyggandet och konsumtionen. Samtidigt är värderingen på börsen något ansträngd och vi väljer därför att ligga kvar med en oförändrad men positiv rekommendation, säger Fredrik Strömberg. 

Positiv till investeringsmöjligheterna inom Europa

Söderberg & Partners ser störst potential inom Europa och väljer att lyfta regionen ett steg i investeringsindikatorn. Fredrik Strömberg poängterar dock att ett uppåtgående scenario förutsätter fortsatta stimulanser från centralbanken som kan vrida bort investerares blickar från budgetunderskott, hög skuldsättning och låg tillväxt.

– Risken för att vinstförväntningar i Europa behöver skjutas på framtiden är relativt hög, men vi väljer trots det att höja våra rekommendationer kring regionen. Vi har sedan vår föregående analys en positiv grundsyn till Europa och noterade att regionen hamnade långt efter världsindex vid korrektionen i augusti. Det talar för att det kan uppstå intressanta investeringsmöjligheter framöver.