Publicerad 1 apr 2020

Maha Energy förvärvar nya tillgångar

Köper oljefält i USA.
När oljepriset rasar så väljer det svenska oljebolaget Maha Energy att gå på offensiven. Bolaget förvärvar nu delar av ett amerikanskt oljefält, och enligt Mahas vd Jonas Lindvall kan det snart bli aktuellt med ytterligare förvärv.

– Vi gillar när det är tuffa tider. Vi gjorde våra förvärv i Brasilien för fyra år sedan när oljepriset också var lågt, och nu är vi där igen, säger Jonas Lindvall, vd på Maha Energy i samband med att Maha nu förvärvar nya oljetillgångar. 

Köpet av ett oljefält beläget i Indiana och Illinois, USA, är redan klart. Säljare är svenska Dome AB, och köpeskillingen ligger på 4 miljoner dollar för ett fält som i dag producerar 160 fat olja per dag. 

Läs mer här

– Det är en mycket bra affär för oss, säger Lindvall som berättar att vid de affärer som tidigare i år gjorts på den nordamerikanska marknaden så har prislappen på den här typen av oljefält legat kring mellan 8 och 15 miljoner dollar. 

Men Lindvall är samtidigt noga med att påpeka att köpet inte beslutades i alla hast när priset rasade.

– Nej, vi har tittat på den just det här fältet i ett
års tid. Samtidigt måste vi erkänna att vi inte var direkt ledsna när vi under
förhandlingarna såg att oljepriset gick ned.    

Passar bolagets strategi

Anledningen till att Maha länge varit intresserat av
den här tillgången är att den passar bra in i bolagets långsiktiga strategi.
Bolaget har, vad de kallar 40:40:20-pricipen, där 40 procent av bolagets
verksamhet ska utgöras av produktion med låg risk och som ger ett stabilt
kassaflöde.

– Det fält vi nu köper är just en sådan tillgång, säger Lindvall, som också menar att det faktum att fältet ligger i USA är en fördel. 

– Vi vill ju också ha en geografisk riskspridning, säger han och pekar på att de senaste förvärven skett i Brasilien. 

Låga uppstartskostnader 

Anledningen till att Lindvall betecknar det nu förvärvade fältet, Illinois Basin, som ett lågrisk-fält är att fältet inte bara producerar 160 fat olja per dag. 

– Brunnar för ytterligare 140 fat per dag är redan borrade, så vi behöver i stort sett bara starta upp verksamheten, säger han och tillägger att han tror att produktionen av de ytterligare 140 faten kan komma att vara påbörjad under sommaren. 

Därmed kommer produktionen att inom kort uppgå till runt 300 fat olja per dag utan några egentliga dyrbara investeringar.
En annan anledning till att Illinois Basin har låga uppstartkostnader är att Maha kan frakta ned mycket av utrustningen, inklusive workover rigg, från fältet LAK Ranch i Wyoming. 

Men det betyder inte att Maha inte kommer att göra några nyinvesteringar i den nya tillgången. För att nå målet på 1 000 fat per dag redan under nästa år så kommer Maha att under 2021 investera totalt närmare 8 miljoner dollar i Illinois Basin.

Letar fler förvärv      

Trots att Maha nu precis köpt ett fält så utesluter
inte Lindvall att det snart kan bli aktuellt med fler förvärv.     

– Vi gillar när det är tuffa tider, säger Jonas Lindvall, vd för oljebolaget Maha Energy, med anledning av att bolaget gör ett förvärv under rådande marknadsturbulens.

– Nej, det är ju ingen hemlighet att vi ständigt letar efter intressanta tillgångar, säger
han, och menar att han ser just Nordamerika som intressant.

– Vi har som strategi att utveckla ett andra ben i
USA.

Ser ingen jävsituation 

Maha förvärvar alltså tillgången Illinois Basin från det svenska bolaget Dome AB. Till saken hör att fastighetsbolaget Kvalitena äger andelar i både Maha och Dome. Men att detta skulle innebär någon form av jäv håller inte Lindvall med om. 

– Vi var väldigt medvetna om hur detta kunde uppfattas så vi var otroligt noga med att det inte skulle uppstå något jäv. Eftersom Kvalitena äger en så pass liten del av Dome, och transaktionen inte ses som materiell för Maha så var det aldrig någon fara för det. Men trots det så tog vi beslutet att utesluta en person som sitter i styrelserna för både Maha och Kvalitena från förhandlingarna, förklarar Lindvall, som menar att det faktum att Kvalitena var inblandade underlättade förhandlingarna.

40-40-20-principen: Den bygger på att bolagets verksamhet till 40 procent ska utgöras av oljeproduktion som ger ett stabilt kassaflöde. Ytterligare 40 procent ska bestå av utvärdering och vidareutveckling av befintliga oljetillgångar. De återstående 20 procenten ska enligt strategin utgöras av närhetsprospektering av hittills ej borrade och otestade tillgångar.

Fakta – Maha Energy

Maha Energys affärsidé är att hitta och exploatera underpresterande oljetillgångar. Den olja som utvinns från en oljekälla motsvarar ofta inte mer än en knapp tredjedel av den olja som finns i reservoaren. Det finns därmed stora värden i att med en ny och mer effektiv teknik öka utvinningen och få ut så mycket som möjligt av oljefältets potential. 

Maha Energy grundades 2013 av Jonas Lindvall och Ronald Panchuk. Maha (Sverige), som är koncernens moderbolag, bildades 2015. 

Maha Energy har sedan tidigare tre oljefält i produktion: LAK Ranch i Wyoming, USA samt Tartaruga och Tie i Brasilien. 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Enligt planerna ska Maha Energy noteras på Nasdaqs huvudlista för medelstora bolag (Mid Cap) i slutet av 2020. 

Läs mer här.