Topright Nordic utvecklar och säljer till exempel lysband. Med en fulltecknad orderbok stundar notering på NGM.

Publicerad 1 sep 2017

Lysande framtid för Topright Nordic

Ljusteknikbolaget har full orderbok
Bättre säkerhet på vägarna, varumärken som syns tydligt och interaktiva upplevelsefönster. Ljusteknikföretaget Topright Nordic är i full färd att rita om kartan för hur ljus används och kunderna strömmar till. Nu stundar en notering och emission.

– Vi befinner oss i en kraftig expansionsfas och kunderna strömmar till i allt snabbare takt. I år är målsättningen att vi når en omsättning på 26 miljoner kronor, säger Topright Nordics vd Anders Myrbäck. 
Inslag i Rapport fick stort genomslag
Ljusteknikbolaget Topright Nordics utvecklar och säljer ljusprodukter som bland annat ökar säkerhet på vägarna. Inom trafiksäkerhet har bolaget produkter som ökar säkerheten vid arbete på och vid vägar, till exempel aktiva varningsskyltar, lysande väghinder och Ljusband som leder trafik. Bolaget har ett samarbete med Trafikverket och brandkåren i Attunda för att öka säkerheten för de som arbetar längs vägarna. 
Produkterna kan ses på flera hundra meters avstånd och lyser utan att blända. Tekniken som används heter elektroluminens (EL). Att tekniken har rönt stort intresse visar inte minst ett inslag i SVT:s Rapport. 
Domstolsverket och Skanska kunder
Ett annat hett område är smart glas, det vill säga flexibla glas som förvandlar glasytor till belysning, interaktiva väggar eller insynsskydd. 
– Med en enkel knapptryckning kan man till exempel växla mellan full insyn eller avskärmning, säger Anders Myrbäck och berättar att de har fått uppdraget att leverera Smart glas av till exempel Skanska och Domstolsverket. 
Noteras på NGM och genomför emission
Topright Nordic startade 2012 och under de första åren låg fokus på utveckling. Sedan dess har det gått snabbt. År 2015 omsatte bolaget 862 000 kronor och 2016 hade den ökat till 1,5 miljoner kronor. Bolaget är lönsamt och genererar positivt kassaflöde. 
– Tillväxten är stark och vi befinner oss i ett expansivt skede. Vi har utvecklat partnerskap med våra nyckelleverantörer av vårt ”smarta glas” och vår ambition är nu att bli delägare i de strategiska kinesiska tillverkningsfabrikerna för vår EL-teknik, slår Anders Myrbäck fast.
Emissionen är på 18 miljoner kronor och teckningsperioden inleddes den 28 augusti och pågår till 15 september. Genom teckningsförbindelser är den garanterad till 100 procent. Kapitalet ska användas för att investera i snabbare tillväxt, utökad säljorganisation och produktutveckling. 
– Dessutom ska vi investera i en kinesisk produktionsanläggning. Det gör vi för att säkra kontrollen av ökad produktion, säger Anders Myrbäck.
 • Fakta: Topright Nordics emission
 • • Emissionsvolym: 18 miljoner kronor
 • • Teckningskurs: 9,75 kr per aktie
 • • Teckningsperiod: 28 augusti – 15 september
 • • Minsta teckningspost: 500 aktier
 • • Teckningsförbindelser: Teckningsförbindelse har ingåtts till 100 procent av Fredrik Skarke genom FAAV Invest AB
 • Här kan du se Toprights seminarium i Almedalen 
 • • För memorandum, klicka här
 • Topright Nordics affärsområden:
 • SMART Glas – flexibla glas som förvandlar glasytor till belysning eller insynsskydd med en knapptryckning. För tillfällig avskärmning, budskapsexponering och interaktiva väggar.
 • BRIGHT Safety – Innovativ säkerhet med revolutionerande ljusteknik som är böjbart, stöttåligt och energisnålt. Det ökar säkerhet och trygghet vid arbete på och vid vägar och vid räddningsinsatser.
 • BRIGHT Attention – innovativa sätt att synas med hjälp av böjbara ljuspaneler, animerade dekaler och levande skyltfönster)