Publicerad 29 juni 2021

Lyckad emission – Innenco gör sig redo för notering


Innencos klimatsmarta teknik minimerar energiförbrukningen för byggnader och hus. Med en påfylld kassa och 600 nytillkomna investerare står bolaget redo för en notering i september. Fokusområden är nu att bredda patentportföljen, utveckla nya produkter och fortsätta sin satsning i Förenade Arabemiraten och i Sverige.

Under våren har Innenco tagit in cirka 15 miljoner kronor genom en nyemission. Detta har gett en bra ägarspridning vilket krävs för en notering. Nu planerar bolaget att ta in ytterligare tio miljoner kronor innan en notering sker i september.

– Vår emission vi hade under våren gick jättebra. Vi fick in cirka 600 nya aktieägare på tre veckor lite drygt, vilket vi ser som ett positivt svar från marknaden. Nu för vi diskussioner om en notering på Nasdaq First North Growth Market eller norska Euronext Growth Market, säger Tomas Jonsson, vd på Innenco.

Tekniken är klimatsmart

Innenco säljer produkter baserade på en smart teknik som vid installation kan minska energiförbrukningen i en byggnad med över 50 procent. Tekniken installeras i golv, väggar och tak i hela byggnader för att kunna distribuera värme och kyla där den behövs. Produkten heter Active Elements och är applicerbar i allt från villor, bostadsrätter och lagerlokaler, till köpcentrum och hela kvarter. Tekniken integreras främst i byggnationen med verktyget Smart Control, men kan även appliceras i efterhand.

–  Vår teknik kan skapa otroliga energibesparingar. Istället för en värmetillförsel på 50 grader, som krävs i dagsläget för att hålla en temperatur på 22 grader inomhus, så räcker det med vårt system att enbart 25 grader tillförs för att hålla samma temperatur, berättar Jonsson.

Ny internationell milstolpe

Just nu deltar Innenco i en klimatsatsning i Förenade Arabemiraten. De har nyligen varit där för att diskutera kommande projekt med både byggare och statliga aktörer. I juli förväntas avtal signeras för ett stort hållbarhetsprojekt som planeras startas innan årsskiftet, vilket kommer bli en viktig referens.

– Förberedelser i Mellanöstern kan ta tid, men nu börjar det hända saker. Vi kommer snart att starta upp ett dotterbolag där, och vi ser de som en av våra prioriterade marknader där vi kommer att etablera oss. Förenade Arabemiraten kommer att stå för en stor del av våra intäkter framöver, säger Jonsson.

Kapital ger möjligheter att satsa

Med det kapitalet Innenco har tagit in under året kommer bolaget kunna fortsätta sin satsning. Kapitalet kommer bland annat att användas till att förbättra ett par av bolagets befintliga patentportföljer, anställa nya personer för att stärka management samt påbörja satsningen i Förenta Arabemiraten.

– Vi ser fram emot att kunna skruva upp takten nu. Genom att stärka våra patentportfljer ger det oss extra skydd för vår klimatsmarta teknik, och med ytterligare personal har vi resurser att satsa på båda våra fokusmarknader Mellanöstern och i Sverige, säger Jonsson.

Innenco ska nu göra ytterligare en emission om tio miljoner kronor innan den planerade noteringen i september. Detta gör att bolaget hamnar under gränsen för prospektskyldighet, d.v.s. tar in max 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod.


För att veta mer om Innenco delta i deras emission klicka här!

Faktaruta: Så fungerar tekniken

Synkroniseringen av Innencos nyckelprodukter ger upphov till uppvärmning av en byggnad med endast 25 grader och kylning med 20 grader för ett balanserat inomhusklimat. Detta skapar möjligheten till ett nytt perspektiv inom energi- och byggbranschen för att utnyttja förnybara energikällor. Förnybara källor och annan hållbar teknik som solenergi, GEO-energi, vindkraft, kylaggregat och värmepumpar etc. har en annan effektivitetsnivå (COP-faktor) med INNENCOs koncept.