Publicerad 11 sep 2019

Lösningen på storskalig energilagring är här

Ny teknik för storskalig energilagring.
Pumped Hydro Storage har som ambition att motverka de rådande klimatförändringarna med en ny teknik för storskalig lagring av energi. Bolagets lösning går ut på att bygga pumpkraftverk under jord i redan existerande gruvor för att på så sätt minimera miljöpåverkan. Bolaget genomför nu en nyemission för att ta verksamheten till nästa fas.

– Vi är ensamma i världen om att erbjuda en anläggning som fungerar under jord, som är kostnadseffektiv att installera, har hög verkningsgrad, lång livslängd och utgör minimal miljöpåverkan. Traditionella pumpkraftverk är inte anpassade för att möta de krav som den växande reglermarknaden ställer, säger Pumped Hydro Storages vd Otto Werneskog och fortsätter: 

– Vår lösning kräver inga nya reservoarer och låter oss använda befintlig infrastruktur såsom inmatningspunkter till elnät och vägar för transport. Werneskog menar att vind och sol kommer och går och att ren storskalig energilagring därför är nyckeln till en hållbar samhällsutveckling. Han anser att den expansiva utbyggnaden av sol- och vindkraft förvisso är positiv för klimatet, men att den samtidigt skapar osäkerhet i elleveranser och svängningar i elpriset.

Kännetecknas av hög verkningsgrad

Pumped Hydro Storage startades ur en drivkraft att motverka de rådande klimatförändringarna genom att ta fram ny teknik för storskalig lagring av energi. Pumpkraftverk står idag för över 94 procent av den totala energilagringen. Tekniken kännetecknas av hög verkningsgrad, vilket innebär att mängden energi som går förlorad vid lagring är låg och anläggningarna har lång livslängd. 

När traditionella vatten- och pumpkraftsanläggningar byggs påverkas dessvärre djur, växtlighet och landskap negativt. Pumped Hydros lösning är att anlägga pumpkraftverk under jord i redan existerande gruvor för att på så sätt minimera miljöpåverkan.  

Bra bit på väg 

Bolaget som startades 2017 har redan kommit en bra bit på väg i sina ambitioner. Bland annat har ett avtal slutits med Ålands största vindkraftsaktör Allwinds och Flexens, som är projektutvecklare inom smarta och flexibla elsystem. Avtalet möjliggör projektet med att uppföra en demonstrationsanläggning i den gamla Nyhamnsgruvan vid Lilla Båtskär, i Lemlands kommun på Åland. Det unika projektet ger företaget möjlighet att på ett tydligt sätt demonstrera sitt koncept, som redan väckt stort internationellt intresse. 

– Det finns liknande pågående projekt i bland annat Australien och på västkusten i USA, men detta har aldrig demonstrerats i gruvmiljö tidigare. Arbetet på Åland är redan igång och initial design och budget har tagits fram, säger Otto Werneskog, som menat att ren energilagring är nyckeln i en hållbar samhällsutveckling och att bolaget har den teknologi som krävs. 

Ligger rätt i tiden 

Under september och oktober 2019 kommer en aktieemission att genomföras med målet att ta in ytterligare kapital för att förbereda utvecklingen av pilotanläggningen på Åland samt vidareutveckla konceptet. Otto Werneskog är mycket positivt inställd och menar att projektet har tagits väl emot av kapitalmarknaden. 

Ladda ner informationsfolder här  

– Vi ligger rätt i tiden med vår lösning. Nya, hållbara teknologier krävs för att gå i linje med de globala klimat- och miljömålen. I Europa finns tusentals inaktiva gruvor där pumpkraftverk istället skulle kunna anläggas. Vi vill spela en avgörande roll i kampen att lösa de utmaningar som världens energisystem står inför vid övergången till förnyelsebar energi, avslutar Otto Werneskog.

Läs mer om tekniken bakom Pumped Hydro Storage här. 

Läs mer om projektet på Åland här.

Anmäl dig nedan för att ta del av framtida information om Pumped Hydro

Skicka