Publicerad 4 sep 2019

Ljus framtid för AcouSort – får saftig EU-finansiering

Accelererar utvecklingen.
Genom att använda ljudvågor separerar börsnoterade AcouSorts teknik partiklar i exempelvis blodprover. Att Lundaföretaget har hittat en het nisch råder det ingen tvekan om. Nyligen fick AcouSort ett rejält anslag från det EU-finansierade Eurostars-programmet.

Att snabbt kunna diagnostisera patienter och behandla dem direkt på plats, så kallad Point of Care, är en kraftigt växande trend just nu. Testerna, till exempel blodprover, utförs direkt i anslutning till provtagningen och svaret kommer på momangen. Därför behöver prover inte skickas till sjukhuslaboratoriet, vilket spar tid och pengar.

– Sjukvården står inför stora utmaningar i form av att de måste effektivisera sin verksamhet och samtidigt ge patienterna bättre vård. Det är två trender som driver utvecklingen för oss, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Små blodprover kan ge stora intäkter

AcouSorts modul AcouPlasma separerar framtida blodprover effektivt och precist. Modulen kan byggas in i diagnostikinstrument och därmed möjliggöra för snabba tester där patienten får svar direkt på läkarmottagningen eller vårdcentralen. 

– Fortfarande skickar många till exempel blodprover till labben, vilket är både ineffektivt och kostsamt. Men allt fler upptäcker fördelarna med vår lösning och vi räknar med att marknaden kommer att ta fart rejält framöver, säger Freltoft. 

”EU-anslaget är ett kvitto på att vi är på rätt väg”

Företagets projekt AcouPlast har nyligen fått finansiering om nästan 400 000 euro av Eurostars. Målet är att utveckla moduler i plastmaterial, vilket blir mer kostnadseffektivt och möjliggör engångsanvändning. Modulerna ska användas för att separera ut plasma från blod med hjälp av ultraljud. 

– Att vi får finansiering från Eurostars är dels ett kvitto på att vi är på rätt väg när vi utvecklar dessa moduler. Det innebär också att vi kan accelerera utvecklingen av vår teknik och snabbare nå en marknad som har enormt stor kommersiell potential, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

I konsortiet bakom AcouPlast-projektet ingår förutom AcouSort även Lunds universitet, Danmarks tekniska universitet (DTU) samt det danska bolaget Ortofon. 

Ansökningen om att få anslaget har utvärderats av en fristående expertjury utnämnd av Eurostars. Juryns bedömning grundar sig på flera kriterier relaterat till innovation och utveckling, marknad och kommersiell potential samt kompetensen hos parterna som driver projektet. Totalt är projektkostnaden drygt 1,5 miljoner euro där Eurostars bidrar med cirka 1 miljon euro. 

Vilken är nästa milstolpe som aktieägarna kan hoppas på?

– Nu under hösten accelerar vi vårt arbete med att implementera en av våra moduler i Instrumentation Laboratorys befintliga analyssystem. Att tillverka komponenter och licensera ut teknologi är vår huvudsakliga strategi. Vår förhoppning är såklart att det ska leda till att vi fortsätter leverera moduler till stora Life Science-bolag, säger Torsten Freltoft.Så separerar AcouSort partiklar med ljud

Partiklarna kan separeras med ljudvågor eftersom de har olika fysikaliska egenskaper vilket gör att de reagerar olika på ljud. Tekniken kan användas för att separera bland annat celler, bakterier och blodkroppar. Bolaget utvecklar och levererar kritiska komponenter för nästa generations diagnostiksystem och har avtal för utveckling och samarbete med flera globalt ledande aktörer inom Life Science.

“Anslaget innebär att vi kan accelerera utvecklingen av vår teknik och snabbare nå en marknad som har enormt stor kommersiell potential”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

AcouSorts affärsstrategi har två huvuddelar

Företaget utvecklar så kallade OEM-komponenter (Original Equipment Manufacturer) åt större bolag inom Life Science-branschen. Ett exempel är AcouPlasma, en liten modul som kan separera ut blodplasman från blodprover. Med hjälp av projektet AcouPlast hoppas företaget i framtiden även kunna producera mer kostnadseffektiva engångsmoduler i plast.

AcouSort tillverkar även de fristående forskningsinstrumenten AcouTrap och AcouWash. Dessa är små och mobila – anpassade för att stå på bordet i ett forskningslabb. 

• AcouTrap använder ljudvågor för att skapa en akustisk fälla, så kallad trapping, för insamling av celler och partiklar som kan vara svåra att hantera med andra metoder. 

• AcouWash å andra sidan används för att tvätta celler på ett skonsammare och mer automatiserat sätt än traditionell teknik. Metoden minskar risken för mänskliga fel samt är mer varsam mot känsliga celler.