Måndagen den 23 augusti kl. 16.00 medverkade Maha Energys vd Jonas Lindvall och ekonomichef Andres Modarelli hos Pressträff Direkt. Bolagets delårsrapport för andra  kvartalet 2021 presenterades.