Välkommen att lyssna på Mahas resultat för 1.a kvartalet 2023 samt att ställa frågor tillledningen

Mahas första kvartal 2023 presenteras av vd Paulo Thigao Mendoca och finanschefen, Guilherme Guidolin de Campos måndagen den 22:a maj kl 1600.