Välkommen att lyssna och ställa frågor till ledningen för Maha måndagen den 22:a maj 2023 klockan 16:00

Maha Energy publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2023 måndagen den 22 maj klockan 07.30. Klockan 16:00 samma dag kommer Paulo Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO att gå igenom rapporten och svarar på frågor. Under presentationen, som hålls på engelska, kan tittaren ställa frågor direkt till management.