Publicerad 22 februari

Livesänd pressträff med Freja eID


Idag kl. 12.00 håller Freja eID livesänd pressträff. Under pressträffen kommer vd Johan Henrikson att presentera bolagets bokslutskommuniké.

Under pressträffen finns det möjlighet att ställa frågor direkt till bolaget.