Maha Energy AB  uppdaterar publiceringsdag för rapporten för andra kvartalet 2023. Nytt publiceringsdatum är fredagen den 11 augusti 2023, i stället för den 14 augusti 2023. Rapporten kommer att publiceras under eftermiddagen

Maha inbjuder härmed alla intressenter till Presstäff Direkt samma dag klockan 18.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser. Presentationen genomförs på engelska och direktsänds. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till [email protected] eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.