Med start klockan 16:00 den 23:e augusti kan du lyssna och ställa frågor till Klimat X, bolaget som hjälper industrin att klimatkompensera samt Power Nickel som letar batterimetaller i stabila regioner. Presentationerna är på engelska och som vanligt kan tittaren under sändningen ställa frågor direkt till management.   

1600 Klimat X – hjälper industrin att nå FN:s klimatmål

Redan i dag har fler än 100 bolag med ett sammanlagt börsvärde på 1.4 biljoner $ åtagit sig att nå FN:s klimatmål för 2030. Klimat X är ett – på den kanadensisk råvarubörsen – noterat bolag som utvecklar naturbaserade lösningar (NBS), vilka kan tillgodose industrins långsiktiga behov av klimatkompensering/koldioxidkrediter.

Talare: James Tensey CEO  

1630 Power Nickel – prospektering av batterimetaller i Kanada och Chile

Power Nickel är ett kanadensiskt prospekteringsföretag med fokus på fyndigheter med hög potential för nickel, koppar, guld och andra batterimetaller. Power Nickel har under de senaste åren förvärvat områden med stor potential i Kanada och Chile, två stabila jurisdiktioner med väl dokumenterade fyndigheter och en utbyggd infrastruktur.

Talare Terry Lynch CEO