Välkommen att – via länk – lyssna och interagera med bolagsledningen för Tokens.com och MineHub Technologies. Samtliga presentationer är på engelska och som vanligt kan tittaren under sändningen ställa frågor direkt till management. 

1600 Tokens.com (COIN.NE) https://www.tokens.com/ Tokens.com Corp. – som grundats 1998 och varit noterat på Torontobörsen sedan 2018 – tillhandahåller blockchain-verifieringstjänster genom så kallad proof-of-stake (POS) . Blockchain är en arkitektur vilken sparar och spårar data på ett decentraliserat sätt vilka verifieras och kan bekräftas av ett nätverk av datorer. Exempel på blockchain är Bitcoin som var det första offentliga blockkedjenätverket och fortfarande är ett av de största. Ett annat exempel är Ethereum, en plattform för transaktioner med smarta kontrakt. Tillväxten i sektorn är explosionsartad och bedöms kunna öka från 2022 års 7,4 miljarder USD 2022 till att generera intäkter över 94,0 miljarder USD i slutet av 2027 Det är dock fortfarande mycket kunskap och utbildning som krävs för att tillväxten skall ta fart. Genom sin spetsteknologi har Tokens.com nästa generations blockkedjenätverk klar att stödja tillväxten av decentraliserade finansapplikationer

Talare: Tokens vd Andrew Kiguel CEO. Presentationen kommer att hållas på engelska.  

1630 MineHub Technologies (TSXV:MHUB | OTCQB:MHUBF)https://minehub.com/ MineHub är enkelt uttryckt en digital plattform för leveranskedjan inom råvarumarknaderna. MineHub kopplar samman köpare, säljare och finansiärer inom fysiska råvaruförsörjningskedjor i ett digitalt integrerat flöde. Även om dagens råvarumarknad omsätter mer än 10 biljoner USD är handelssystemen arkaiska med begränsad genomlysning, spårbarhet och verifiering. Genom att implementera MineHub-lösningar kan aktörer inom sektorn erhålla full kontroll över sina leveranskedjor. Detta hjälper köpare och säljare av råvaror att optimera sin resursanvändning, reagera bättre och snabbare på störningar vilket leder till en bättre kundservice. Globala företag använder redan MineHub-lösningar som en del av sin logistik, handelshantering och finansieringsverksamhet.

Talare: Andrea Aranguren CEO och Vince Sorace, Executive Chairman. Även denna presenation kommer att vara på engelska