Publicerad 7 maj 2021

Linc avser notera sig på Stockholmsbörsen


Investmentbolaget Linc avser notera sig på Nasdaq Stockholm under andra kvartalet av 2021. Linc verkar inom sektorn life-science och meddelar att de i samband med noteringen kommer att emittera nya aktier till ett belopp om 1,2 miljarder kronor.


Huvudägaren och styrelseordföranden Bengt Julander grundade Linc 1991. Mellan 2010 – 2020 har bolaget gett en genomsnittlig totalavkastning om 26 procent per år och bolagets substansvärde uppgick till 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2021. Portföljen bestod vid samma tidpunkt av tio noterade bolag och tio onoterade bolag. Calliditas Therapeutics, Sedana Medical och MedCap utgör Lincs tre största innehav.