“Enligt våra förväntningar inför resten av 2015 ser det ljust ut för de amerikanska småbolagen”, säger Björn Persson Client Relationship Manager på Legg Mason.

Publicerad 2 mar 2015

Legg Mason ser småbolagspotential i USA


Återhämtningen för USAs ekonomi fortsätter med en allt starkare privat konsumtion samtidigt som börserna är inne i en positiv trend. Det gör att kapitalförvaltaren Legg Mason lyfter fram fonder med fokus på amerikanska småbolag med hög inhemsk exponering som högintressanta under resten av 2015.

Under de senaste åren har USA varit drivande för den globala ekonomin och allt fler tecken tyder på att utvecklingen är så robust att landet kan börja normalisera sin styrränta under 2015. Enligt Björn Persson, Client Relationship Manager med fokus på den nordiska marknaden hos kapitalförvaltaren Legg Mason, bör detta positiva ekonomiska klimat gynna amerikanska småbolag under resten av året.

– De lite mindre bolagen i USA har ofta en högre inhemsk exponering än större bolag som i allmänhet har en mer internationell profil. Det gör dem attraktiva för investerare som tror på en fortsatt återhämtning för den amerikanska ekonomin. Vi ser nu flera tecken på detta i form av en starkare bostadsmarknad samt ett lågt oljepris. Båda dessa faktorer kommer troligtvis att bidra till en ökad privat konsumtion framöver, säger Björn Persson.

Ett exempel på en lämplig produkt för den som vill investera i amerikanska småbolag som Björn Persson lyfter fram är fonden Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund. Denna fond täcker in micro- och small cap-segmentet i USA (bolag med ett börsvärde under 2,5 miljarder dollar) och är dessutom ovanligt väldiversifierad då den har hela 270-300 innehav i sin portfölj.

Lång erfarenhet och branschkunskap

Fonden som Björn Persson refererar till förvaltas av Bill Hench och Buzz Zaino som har hela 22 respektive 46 års erfarenhet av att investera i amerikanska småbolag. Deras strategi har använts under 30 års tid och bygger på traditionell värdeförvaltning som utgår ifrån de enskilda innehaven snarare än förväntningar om hur marknaden eller enskilda sektorer kommer att utvecklas. Det är alltså en så kallad bottom-up-strategi. Sedan fonden startades i november 2002 har den levererat hela 336 procent i avkastning samtidigt som dess jämförelseindex stigit med 273 procent (per den 31 december 2014).

– Det kan låta nästan otroligt att klara av att hantera så många innehav, men en stor del av de nya investeringar som tas in i fonden är bolag som förvaltarna känner till sedan tidigare, och detsamma gäller ofta nyckelpersoner i bolagsledningen. Det gör att förvaltarna kan fokusera på att inhämta kunskap om den aktuella situationen som bolagen befinner sig i och utvärdera huruvida deras värdering ser attraktiv ut för tillfället.

Stora möjligheter för aktiva förvaltare

När förvaltarna söker efter nya innehav till fonden letar de efter bolag som är tillfälligt undervärderade av marknaden för att sedan äga dem under relativt lång tid. En stor del av de nya investeringarna utgörs av så kallade turnaround-bolag. Det kan handla om bolag med tillgångar som anses vara för lågt prissatta eller företag som hamnat i en tillfällig svårighet men som har en stark underliggande affärsmodell.

– Småbolagen följs inte lika noga av analytikerkåren vilket ger helt andra möjligheter för aktiva förvaltare som Bill Hench och Buzz Zaino att hitta de riktigt intressanta innehaven. De börjar ofta med att ta en mindre position för att sedan öka successivt, men inga innehav tillåts utgöra mer än 1 procent av portföljen för att bibehålla en hög diversifiering, säger Björn Persson.

Intressant strategi i ett tillväxtklimat

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund har en strategi som ligger fast oavsett hur marknaden ser ut. Det gör att investerare alltid vet vad de får och kan utnyttja deras kunskap när de anser att marknadsläget är gynnsamt.

 – Enligt våra förväntningar inför resten av 2015 ser det ljust ut för de amerikanska småbolagen, och då kan den här fonden vara ett bra komplement i en befintlig USA-exponering. Det kan även vara intressant att notera att vår tro på amerikanska småbolag även har stöd bland andra bedömare. Under 2015 förväntas vinsttillväxten för amerikanska småbolag som ingår i indexet Russell 2000 uppgå till 7,12 procent jämfört med 4,36 procent för de som ingår i storbolagsindexet S&P 500 enligt konsensusprognoser från Bloomberg. Om dessa prognoser håller i sig finns goda möjligheter till högre värderingar i slutet av året, säger Björn Persson.