Publicerad 1 sep 2014

Latvian Forest skapar goda värden i Lettlands skogar


Som vi skrivit om i tidigare Investerarbrev (februari och april) är svenska Latvian Forest på väg att bli en av de större skogsägarna i Lettland. Under 2014 har man mer än dubblat sina markinnehav till drygt 7000 hektar, integrerat och effektiviserat förvaltningen av bestånden, samt uppnått ett positivt kassaflöde genom lönsamma avverkningar. Värdet på skogen ökar också stadigt genom stigande marknadspriser – något som inte alltid syns i på papperet.

Sedan starten 2009 har
Latvian Forest arbetat utifrån affärsidén att köpa upp och slå ihop
skogsbestånd i Lettland (där priserna är lägre än en tredjedel jämfört med här
hemma), att effektivisera förvaltningen och uppnå stordriftsfördelar, samt att
finansiera fortsatta uppköp genom lönsam avverkning av bestånden. Länge
handlade uppköpen om många och relativt små bestånd, men nu i våras tog Latvian
Forest det hittills största steget i sin utveckling genom att köpa upp två
större fastighetsportföljer, affärer som dessutom för första gången delvis kunde
finansieras genom lån.

– När man gör stora fastighetsköp,
som vi gjorde med bolagen Forest Holding Latvia AB och SIA Zaveria, betalar man
en “premie” per inköpt hektar jämfört med när man köper mindre bestånd,
berättar Latvian Forests vd Fredrik Zetterström. Vi jobbar aktivt på båda
fronterna – de stora uppköpen ger mycket skog på ett bräde medan köpen av små
bestånd ger oss ett lägre pris per hektar, men det är förstås mycket mer jobb
att leta upp och genomföra alla de här mindre affärerna.

Värdet på bestånden ökar när priserna går upp

Även om priserna på
lettländsk skog fortfarande är mycket låga vid en internationellt jämförelse,
har de sakta men säkert börjat röra sig uppåt genom att aktörerna i skogen har
blivit fler och konkurrensen om affärerna har ökat. För Latvian Forests del ser
man bara fördelar med detta.

– Ja, värdet på våra
bestånd ökar ju hela tiden eftersom priserna generellt är på väg upp. Samtidigt
lyckas vi fortfarande få bra priser in när vi köper mindre bestånd, genom att
vi har ett mycket välfungerande lokalt nätverk i Lettland.

Latvian Forest sitter i
själva verket på betydligt större och delvis “dolda” värden än man
kan utläsa direkt ur företagets balansräkning, där värdet på skogen bara tas
upp till det ursprungliga anskaffningsvärdet, utan att vare sig det
värdehöjande förvaltningsarbetet eller de ökande marknadspriserna syns.

– Det här har nog inte marknaden
förstått fullt ut, att vårt substansvärde om man utgår från en marknadsvärdering
av skogen är klart högre än det ser ut att vara på papperet, kommenterar Fredrik
Zetterström.

Avverkning ger god nettointäkt

De förhållandevis låga
priserna på skog gör också själva avverkningen mycket lönsam. När Latvian
Forest köpt skogspartier har man i snitt betalat 100 till 150 svenska kronor
per kubikmeter. Sedan timret väl avverkats har nettointäkten i snitt landat på
250-300 kronor per kubikmeter.

Latvian Forest
publicerade 27 augusti sin delårsrapport för första halvåret 2014. Bland annat
konstateras att det uppskattade substansvärdet efter
perioden beräknas till ca 1,26 Eur (11,55 kr) per aktie.