Publicerad 28 maj 2015

Latvian Forest – nyemission ska säkra fortsatt expansion


Latvian Forest har nyligen annonserat en nyemission på 22,8 miljoner kronor med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen ska finansiera en fortsatt expansion genom köp av nya skogsfastigheter i Lettland – en marknad som bolaget bedömer vara fortsatt attraktivt värderad.

– Vi ser att det fortfarande finns många bra förvärv att göra – både av enskilda fastigheter såväl som portföljer. Därför har vi beslutat att genomföra en nyemission för att kunna fortsätta växa, säger Latvian Forests vd Fredrik Zetterström.

Latvian Forest startade sin verksamhet för fem år sedan och har hittills investerat cirka 10,3 miljoner euro i lettiska skogsfastigheter. Sammantaget har bolaget köpt 7 525 hektar mark och är idag en etablerad aktör på den lokala marknaden. Emissionslikviden ska användas till att förvärva ytterligare 1 500 hektar inom det närmaste året.

– Tanken är att vi ska fortsätta vår expansion så länge som vi uppfattar prisnivåerna som fördelaktiga. Den dag vi gör bedömningen att prisnivåerna nått en för hög nivå kommer vi styra om verksamheten till en mer förvaltande roll. Där är vi inte än, säger Fredrik Zetterström.

Latvian Forest har hittills riktat in sina köp av skog till ett område i norra Lettland kring staden Valmiera. Under 2014 har områden i södra delen av landet tillkommit. Enligt Fredrik Zetterström är det i dessa områden man kommer fokusera den framtida expansionen.

– Priserna i dessa områden är något högre än i de östra delarna av landet men vi bedömer att vi har ett starkt nätverk och många upparbetade kontakter i området. Dessutom har detta område en väl utvecklad infrastruktur med närhet till kunder och underleverantörer.

Enligt Fredrik är förutsättningarna för prisuppgångar på lettisk skog fortsatt mycket goda. Men konkurrensen har hårdnat på senare tid i takt med att fler internationella aktörer dykt upp på marknaden.

– Vi ser att aktiviteten ökat, men från en relativt låg nivå. Det faktum att vi har ett upparbetat nätverk och snarare ses som en lokal aktör än ett internationell spelare gör att vi har stora fördelar i förhandlingar med skogsägarna.

Den pågående emissionen riktar sig i första hand till befintliga aktieägare.  Det finns dock möjlighet att delta i emissionen även om man inte äger aktier i bolaget sedan tidigare.

– Vår ambition har varit att paketera ett attraktivt erbjudande med företräde för befintliga ägare men även de som inte varit aktieägare tidigare kan teckna aktier utan företräde. Nuvarande aktieägare har lämnat teckningsförbindelser som uppgår till 43 procent av emissionsbeloppet, avslutar Fredrik Zetterström.

  • Fakta: Emissionen i sammandrag
  • • Företrädesrätt: Varje 4 befintliga aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av en nyemitterad B-aktie i bolaget
  • • Emissionsvolym: 2,45 MEUR (22,8 MSEK)
  • • Emissionskurs: 7,20 SEK per aktie
  • • Teckningstid:  25 maj 2015 – 8 juni 2015
  • • Handel med teckningsrätter: 25 maj 2015 – 4 juni 2015
  • • Beräknat offentliggörande av emissionens utfall: 11 juni 2015
  • • Anmälningssedel för teckning utan företräde, klicka här