“Investerare verkar ha blivit mer medvetna om riskerna med populistisk politik”, säger Julian Thompson, Head of Emerging Markets strategy på AXA Investment Managers.

Publicerad 1 sep 2016

Latinamerika ångar vidare

Brasilien muntrar upp
I en tid då stora delar av den globala ekonomin kämpar för att nå tillväxt och komma loss från deflationsträsket – och samtidigt leker med allt mer oortodox penningpolitik – har Latinamerika visat betydande tecken på förbättring. Mycket handlar om Brasilien som med börsuppgång på över 60 procent agerat draglok för övriga regionen.

– I mer generella termer verkar det som att regionens flörtande med socialistisk ekonomisk politik är på väg att upphöra, berättar Julian Thompson, Head of Emerging Markets strategy på AXA Investment Managers.  
Räknat i dollar har MSCI LatAm gått upp 34 procent i år, vilket klår index för tillväxtländer med cirka 9 procent, och globala aktieindex med ännu mer. 
Grytorna kokar trots att OS-glöden falnar 
Troligtvis har ingen kunnat undgå att det varit OS i Brasilien i sommar. Även på de globala finansmarknaderna har mycket uppmärksamhet under året riktats mot landet som sett en börsuppgång på 62 procent, vilket också är den främsta förklaringen till uppgången för Latinamerika som helhet. Stora tillgångar av olja och gas är – tillsammans med den politiska utvecklingen – delar av förklaringen. Man ska också komma ihåg att aktiemarknaderna i landet backade 65 procent 2012-2015.
– Vi tycker utvecklingen i Brasilien blir allt mer uppmuntrande. Framförallt har vi sett en markant rörelse mot penning- och skattepolitiskt ortodoxi, konstaterar Julian Thompson.
En snabb förbättring av bytesbalansen har – i kombination med den positiva politiska utvecklingen – bidragit till att säkra bättre stabilitet för den brasilianska valutan real. Parallellt har inflationen modererats från 10,7 procent vid början av året till 8,8 procent i juni. Julian Thompson menar att den nuvarande utvecklingen med tiden bör underlätta en penningpolitisk lättnadscykel ”som potentiellt skulle kunna visa sig bli en aggressiv sådan”. 
– En sådan cykel skulle i sin tur hjälpa till att få loss Brasilien ur den djupa recessionen och stödja inhemska tillgångspriser, fortsätter han.  
Inrikespolitiskt har president Dilma Rouseff slutligen kommit inför riksrätt. Michel Temer, den utsedde efterträdaren, betraktas som mer skattepolitiskt tillförlitlig, marknadstillvänd och med större förmåga att få stöd inom regeringen. Temer har nu också en sammanhängande koalition i kongressen, berättar Julian Thompson för att ge exempel på den positiva politiska utvecklingen.  
Populism och trumpen stämning för Mexiko
Ett av de länder som utvecklats relativt mindre fördelaktigt under året är Mexiko, med en börsuppgång på 3 procent. 
– Investerare verkar ha blivit mer medvetna om riskerna med populistisk politik, inte bara på andra sidan gränsen i form av Donald Trump, men också lokalt då presidentkandidaten Andrés Manuel López Obrador får tilltagande stöd i mätningarna, säger Julian Thompson och tillägger senare att allmänna val kommer att hållas i juli 2018. 
Axa WF Framlington LatAm upp nära 30 procent
Den goda utvecklingen för regionen som helhet har också gjort att Axa Investment Managements egen – och därmed också Julian Thompsons – fond Axa WF Framlington LatAm har gått upp 29,93 procent i absoluta termer i år. 
– Under skarpa cykliska uppgångar som den vi har bevittnat, kan man förvänta sig att kvalitetsinriktade bottom up-fonder som vår kan underprestera i förhållande till index i relativa termer. På längre sikt är vi fortsatt trygga med att över ekonomiska cykler så är vårt bottom up-fokus det bästa sättet att identifiera möjligheter i regionen, och att vi bör kunna producera långsiktig avkastning som ligger signifikant över benchmark, betonar Julian Thompson. 
Han värjer sig mot en följdfråga om vad man kan vänta sig för framtida marknadsutveckling: 
– Vi försöker inte förutse vilken avkastning marknaden kommer ge, utan vårt mål är att välja ut företag som visar stark hållbar avkastning på kapital – i kombination med tillväxtutsikter – till ett attraktivt pris. När man tar del av vår syn på den marknadsutvecklingen bör man därför ha i åtanke att vårt fokus inte är att förutspå den, inskärper Julian Thompson.