Publicerad 31 jan 2013

Länsförsäkringar och Dunkers investerar i Svenska Bostadsfonden


Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän samt Henry och Gerda Dunkers donationsfond nr 2 har valt att investera i Svenska Bostadsfonden. Tidigare investerare är bland annat pensionsstiftelserna i Ericsson, Sandvik samt Åland Ömsesidiga Försäkringsbolag.

– Det är glädjande att professionella aktörer på investerarmarknaden visar fortsatt förtroende för oss. Vi har snabbt byggt upp en portfölj av högkvalitativa bostadsfastigheter i regionstäder och pendlingsorter som nya investerare har möjlighet att bli delägare i. Detta i kombination med det stora intresset för en lite tryggare investering som bostadsfastigheter gör att vi har ett mycket attraktivt erbjudande.  Vi välkomnar ytterligare investerare och för idag ett flertal diskussioner med ytterligare institutioner om investeringar i Svenska Bostadsfonden, säger Lars Swahn, VD i Svenska Bostadsfonden Management.
Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB har nu sex institutionella investerare i sin institutionsfond och det totala värdet på portföljen inom institution är 610 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Luleå, Trelleborg, Karlskrona och Staffanstorp.
Privat- och Företagsmarknadsfonderna.

Till detta kommer Svenska Bostadsfondens övriga fonder med ca 2 500 investerare och det totala portföljvärdet inom Svenska Bostadsfonden är idag ca 2,5 mrd kr, fördelat över ca 3 500 lägenheter på 17 orter i Sverige. 
Avveckling av fastigheter inleddes under förra året för de fyra första privatfonderna och fonderna beräknas kunna avslutas gradvis under våren 2013 varvid investerarna erbjuds återbetalning av sin insats och vinst eller en fördelaktig möjlighet att fortsätta sin investering, helt eller delvis, i nyetablerade fonder. Aktuell emission i Svenska Bostadsfonden 11 är öppen för teckning till och med den 15:e februari, med likvid 22:a februari. Detta är sista möjligheten att investera i denna fond innan den helt stängs för nyteckning.
 • Fakta om Svenska Bostadsfonden
 • •  Är Sveriges 15:e största privata fastighetsbolag inom bostäder 
  •  Förvaltar ca 2,5 miljarder kronor och äger fastigheter på 17 orter i Sverige 
  •  Vänder sig till både privatpersoner, företagare och institutionella investerare 
  •  Minsta investeringspost är från ca 50 000 kr 
  •  Investeringens löptid är 6 år
 • Mer information och prospekt går att beställa direkt från Svenska Bostadsfonden  via formuläret nedan;