Publicerad 15 maj 2020

Läkemedelsbolaget ISR – en kommande kursraket?

Flyttar fram sina positioner.
ISR är ett litet bolag med en läkemedelsportfölj i pipeline som ett större läkemedelsbolag. Längst fram ligger bolaget med sitt HIV-läkemedel. Därtill har bolaget flyttat fram sina positioner inom hepatit B, cancer och inte minst corona. Med kapitalet från den fullt garanterade emissionen fortsätter ISR sin starka resa.

– Med det nya kapitalet intensifierar vi våra satsningar för att ta våra läkemedel ut på marknaden, antingen med partners eller själva, säger ISRs vd Ola Winqvist.

Läs mer om emissionen med teckningsperiod 15 – 29 maj här

ISR arbetar med immunterapi och fokus ligger på HIV, cancer, heptait B och corona. I korthet innebar immunterapi att bolaget utvecklar läkemedel som lär kroppens eget immunförsvar att attackera till exempel HIV-virus, cancerceller eller hepatitvirus. Det kan jämföras med traditionella läkemedel, till exempel cellgifter, där ett externt tillfört gift helt enkelt ska ta död på en tumör.

Immunterapi – hetaste området 

På senare år har det skett stora framsteg inom immunterapi.

– Immunterapi är nog det hetaste inom läkemedelsbranschen. Potentialen är enorm och Nobelpriset har gått till forskare som utvecklat en immunterapi för att behandla cancer, berättar Ola Winqvist som själv är professor i cellulär immunterapi.

Slutet på HIV? 

Inom ISR:s fokusområdet HIV, där man kommit längst, är Winqvist och hans kollegor inne i en minst sagt spännande fas. Nu pågår en fas II-studie på HIV-patienter som får bromsmedicin (ART). Ola Winqvist och hans kollegor ska undersöka hur HIV-reservoarerna (det HIV-virus som ”gömmer” sig i cellerna hos alla som har HIV) påverkas genom medicinering.

– Vi ska helt enkelt se om vi kan röka ut viruset från sina gömmor. Undersökningen är unik och kan definitivt öppna upp för att bota HIV. Vi ser fram emot att läsa av studien senare i år, säger Winqvist.

Att läsa av innebär att teamet bakom studien kommer att analysera om immunaktivering leder till att HIV-smittade celler helt och hållet elimineras eller minskar. Just det skedde tidigare vid en observation av katter som led av FIV (feline immunodeficiency virus), ett virus som delar många egenskaper med HIV.

Många resistenta mot bromsmediciner 

Resistens mot bromsmediciner är ett stort problem inom HIV-vården. Redan när HIV-patienter inleder behandling med bromsmediciner är 1 av 10 resistenta och en så hög andel som 5 av 10 barn som är nydiagnostiserade med HIV uppvisar resistens. Inom detta område har bolaget ett intressant projekt där bolaget är i slutfasen av planerna på att starta en studie på patienter som är helt resistenta mot bromsmediciner, vilket innebär att de riskerar att utveckla AIDS.

– Om denna studie blir positiv kommer vi sannolikt relativt snabbt få marknadsgodkännande. Enligt en rapport från världshälsoorganisationen WHO är resistens är ett växande problem, berättar Ola Winqvist.

”Och det är precis det vi har”

Inom bolagets andra fokusområde, cancer, har ISR fått ett genombrott. Läkemedelskandidaten ISR050 uppvisade goda effekter på cancer i djurmodell. Bäst effekt uppnåddes när ISR050 kombinerades med så kallade Check point- hämmare, vilket var föremål för förra årets Nobelpris (läs mer om ISR050 nedan i faktarutan). Just producenter av check point-blockerare söker med ljus och lykta efter preparat som förstärker effekten av deras preparat.

– Och det är precis det vi har. I djurförsök har vi visat att vi effekten fördubblas när check point blockerare kombineras med ISR50, berättar Winqvist.

Hepatit B – ett virus som drabbar miljontals 

Hepatit B (HBV), som är bolagets tredje fokusområde, är kanske det virus som drabbar flest människor i världen. Globalt lider drygt 290 miljoner människor av HBV och nästan 1 miljon dör varje år i komplikationer som relaterade till HBV som exempelvis levercancer.

Kina är hårdast drabbat med runt 100 miljoner människor som är drabbade. Helt logiskt har ISR därför siktat in sig på den marknaden genom att i ett första steg inleda samarbete med kinesiska Shanghai InnoStar Biotech.

– Samarbetet borgar för hög kvalitet och är ett snabbspår till kliniska studier tillsammans med vår kinesiska partner” kommenterar Winqvist.

Tar fram ett vaccin mot corona

Corona, eller Covid-19, har på senare tid satt strålkastarljuset på ISR. Arbetet med att ta fram ett vaccin – som inhaleras ned i lungorna istället för att injiceras – pågår. Resultaten från djurstudierna kommer inom kort. Efter så kallade toxikologiska tester ska ISR ansöka om ett snabbspår för att ta fram och testa vacciner på människor.

– Det kan ske i slutet av detta år, men mest sannolikt är under första kvartalet nästa år, berättar Winqvist.

Fakta: Immunolider

Immunolider är bolagets egna molekyl plattform – framtagna från ett bibliotek av makrolider – men med egenskaper som bara stimulerar immunceller, därav namnet immunolider. Mekanismen är oerhört intressant där immunoliden ISR050 stimulerar en central cell, makrofagen, som behövs för att aktivera T-cellen som i sin tur dödar cancerceller. Eftersom check point hämmare verkar på T-cellen och ger cirka 20% effekt hos cancerpatienter, är kombinationen med ISR050 som leder till ökad T-cells aktivering via makrofagen är kombinationen ett sätt att öka effekten. I djurmodell ger vår kombination en fördubblad effekt jämfört om bara check point blockad används. Från immunolid plattformen tar vi fram läkemedelskandidaterna ISR51 och ISR52 som utvecklas för HBV och som adjuvant för corona vaccin framställning. 

Fakta: ISRs företrädesemission

  • Företrädesemissionen avser högst 8 239 377 units, och tillför vid fullteckning Bolaget cirka 71,7 MSEK före emissionskostnader.
  • En unit består av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.
  • Teckningskursen 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Prospekt, anmälningssedlar, villkor för teckningsoptioner samt övrig information finn här