Publicerad 4 feb 2015

Laika Consulting investerar i by Crowd


Laika Consulting har förvärvat 10 procent av aktierna i by Crowd AB. by Crowd är ett expansivt tillväxtbolag inom crowdsourcing. Bolagets verksamhet vilar på tre plattformar: Jobs by Crowd, Investor by Crowd och Sales by Crowd.

– Jag är övertygad om att crowd funding kommer att spela en allt större roll när bolag ska finansiera sig. Konceptet passar perfekt till våra marknadsföringstjänster för bolag som står inför till exempel en emission eller notering. Under åren har vi fått ett flertal erbjudanden om att investera i företag verksamma inom crowd funding, men vi har tackat nej, säger Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting och fortsätter:

– Till skillnad mot andra aktörer har by Crowd en stark position inom fler områden än finansiering. Förutom crowd funding har bolagets två andra plattformar, jobs by crowd och sales by crowd, mycket stor potential och det finns flera synergier, säger han.

Sedan Laika Consulting grundades 2004 har bolaget byggt upp ett nätverk av drygt 75 000 investerare. I och med förvärvet kommer investerare att erbjudas nya vägar att komma i kontakt med intressanta investeringsobjekt och affärsmöjligheter.

– Att vi får Laika Consulting som delägare är mycket betydelsefullt för vår framtida expansion. Laika har dels djup kunskap om finansmarknaden, dels ett mycket stort och väl fungerande nätverk med både institutionella och privata investerare. Dessutom har bolaget gedigen kunskap om finansiell kommunikation. Sammantaget innebär det att vi och Laika är en perfekt matchning, säger Peter Dahlberg, vd på by Crowd.

Förutom att Laika Consulting blir delägare i by Crowd har Laika Consulting fått i uppdrag att väsentligt vidareutveckla plattformen investorbycrowd.se. Nylanseringen av plattformen kommer att ske under senvåren 2015.

Läs mer om by Crowd här