Publicerad 12 jan 2015

Lägre oljepris stärker den privata konsumtionen


Priset på råolja har fallit med mer än 25 procent sedan toppen och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2010. Detta kommer troligtvis att stärka konsumenternas privata ekonomi. Enligt Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen kan den ekonomiska tillväxten i USA och Europa komma gynnas av en förväntat ökad konsumtion.

Det lägre oljepriset innebär att konsumenter runt om i världen nu har mer pengar över till privata inköp i takt med att bensin och andra energirelaterade utgifter sjunker. Det gör att Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen tror på positiva effekter för såväl den europeiska som den amerikanska ekonomin. Prisfallet leder dock även till utmaningar i vissa länder där oljeexport är en viktig intäktskälla.

Bo Bejstrup Christensen nämner ett antal områden som kommer att påverkas av den billigare oljan framöver.

Högre konsumtion i USA och Europa

Ett lägre oljepris leder till ökad privat konsumtion i bland annat USA och Europa då länderna är nettokonsumenter av olja. Och nu när priset har fallit kraftigt ger det utrymme för köp av andra konsumtionsvaror.

– Den här utvecklingen bör leda till högre konsumtion. Det gäller till exempel USA, där det fallande oljepriset direkt gynnar konsumenterna, säger Bo Bejstrup Christensen.

Energikostnader stor del av konsumtionen

Analyser visar att det finns ett samband mellan personers energiförbrukning och deras konsumtion mer generellt. Därför framhåller Bo Bejstrup Christensen att oljepriset kan ha en särskilt stor betydelse för den allmänna privatkonsumtionen.

– De människor som använder störst del av sin inkomst till energirelaterade varor är människor med relativt låga inkomster. Dessa är samtidigt de individer som har lägst sparkvot. Det är därför mer sannolikt att pengar som sparas in på exempelvis billigare bensinkostnader går till annan konsumtion i stället för att sättas in på banken, och det är något som gynnar den privata konsumtionen.

Oljan pressar den europeiska inflationen 

Medan den billigare oljan är bra för privatkonsumtionen i bland annat Europa leder den även till utmaningar. Europa kämpar med en låg inflation och fallande oljepriser gör inte den utmaningen enklare.

– I Europa inträffar nedgången för oljepriset vid en tidpunkt då inflationen redan är låg – och betydligt lägre än vad den Europeiska centralbanken ECB önskar. Det kan på mycket kort sikt försvåra ECBs uppgift att höja inflationen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det lägre oljepriset samtidigt stimulerar tillväxten och att tillväxten därför gynnas även om inflationen faller. Sammantaget är alltså ett lägre oljepris trots allt goda nyheter, menar Bo Bejstrup Christensen.

Energiproducerande länder förlorar – Kina vinner

Det fallande oljepriset svider särskilt för de länder som erhåller stora inkomster från att utvinna och sälja olja. Detta gäller bland annat Ryssland, som producerar mycket olja och gas, samt vissa länder i Latinamerika som till exempel Venezuela. De länder som däremot förbrukar mycket olja glädjer sig däremot över det betydligt lägre oljepriset. Det gäller bland annat Kina som är en stor oljekonsument.

– Det lägre oljepriset är en god nyhet för Kina. Förändringen kommer nämligen vid en bra tidpunkt för den kinesiska ekonomin som på sistone har upplevt en nedgång för den ekonomiska tillväxten, säger Bo Bejstrup Christensen.

Sammantaget tycks alltså det lägre oljepriset ge betydligt fler positiva än negativa effekter för den globala ekonomin, och utvecklingen ger således ljusare utsikter för den globala tillväxten under 2015.