Publicerad 7 jan 2015

Lägre oljepris skapar möjligheter på den amerikanska börsen


De senaste månadernas nedgång för oljepriset har skapat viss marknadsoro, men sammantaget är ett lägre oljepris goda nyheter för både USAs ekonomi och de amerikanska börsbolagen. Det menar kapitalförvaltaren Legg Mason som ser investeringsmöjligheter i utvalda energibolag.

De senaste månaderna har råvarupriserna fallit på ett närmast dramatiskt sätt, och oljepriset har tappat mer än 40 procent. Enligt kapitalförvaltaren Legg Mason är anledningen till prisfallet en kombination av svag efterfrågan och stigande utbud.

– Den pågående energirevolutionen i USA har kraftigt ökat landets oljeproduktion, från 5 miljoner fat 2008 till 8,5 miljoner fat idag. Bara i år är ökningen 1 miljon fat, vilket motsvarar hela Bolivias oljeproduktion. Denna utveckling har givetvis fått som följd att USAs efterfrågan på olja från resten av världen har minskat. Samtidigt har även efterfrågan minskat i Kina och Europa, och det har sammantaget skapat en stark nedåtpress på oljepriset, säger Tristan Camp, investeringsspecialist på Legg Mason.


Ekonomisk stimulans för konsumenterna

I USA är olje- och bensinpriset en viktig faktor för den privata konsumtionen, och det gör att den senaste tidens utveckling kan få klart positiva effekter.

– Sam Peters som förvaltar vår fond Clearbridge Value Fund uppskattar att det lägre oljepriset motsvarar 400 dollar extra till varje invånare i USA. Man kan med andra ord jämställa prisfallet på olja med ett mindre ekonomiskt stimulanspaket som ökar efterfrågan, stimulerar konsumtionen och stärker företagens vinstmarginaler samt driver på inflationen.

Tristan Camp poängterar även att den amerikanska ekonomin som helhet tycks vara i relativt god form med cirka 2,2 procent i tillväxt 2014, och 3 procent i förväntad tillväxt i år.

– S&P 500 har påverkats negativt av energisektorn den senaste tiden, men den starka ekonomiska utvecklingen och fortsatt låga styrräntor gör att värderingarna inte känns särskilt utmanande på nuvarande nivåer.

Investeringsmöjligheter i energibolag

Spontant kan man tänka sig att lägre energipriser gör de flesta energibolag mindre attraktiva som investeringsobjekt, men enligt Legg Mason finns det även de som påverkas positivt. Utvecklingen kan nämligen föra med en ökad uppköpsaktivitet vilket gör redan välskötta energibolag ännu mer attraktiva.

– När oljepriset sjunker blir det attraktivt att köpa upp verifierade tillgångar snarare än att öka riskabla innehav och försöka hitta nya fyndigheter. Vi har redan sett uppköp från Halliburton, och det kan vara början på en ordentlig konsolideringstrend. 

Ett exempel på energibolag som Legg Mason anser är attraktivt värderade, och dessutom kan komma att köpas upp, är Anadarko Petroleum.

– Anadarko handlas idag med en betydande rabatt jämfört med bokfört värde, vilket gör bolaget attraktivt. Det är inte heller särskilt högbelånat utan skulle kunna betala av sina skulder med ett års vinst. Marknaden reagerar ofta för kraftigt både uppåt och nedåt, och det här är ett bra exempel på hur det skapar fina möjligheter för långsiktiga investerare med god analytisk förmåga.

Tillfälligt säljtryck från hedgefonder

Tristan Camp lyfter fram utförsäljningar av hedgefonder som en av anledningarna till att många energibolag har tappat omotiverat mycket i värde den senaste tiden.

– Enligt Evan Bauman som förvaltar vår fond Clearbridge US Aggressive Growth Fund hade många hedgefonder långa placeringar i energisektorn i början av året, och det har gjort att de har tvingats till omfattande utförsäljningar de senaste månaderna. Sådana här effekter pressar givetvis marknaden kortsiktigt, men i och med att Evans fond har ett långsiktigt perspektiv kan han dra nytta av kortsiktig volatilitet på marknaden istället för att behöva ta ofördelaktiga beslut. Det är något som våra förvaltare har lyckats med under lång tid och vi ser stor potential för aktiva förvaltare även framöver, avslutar Tristan Camp.