Vegard Søraunet, förvaltare på Odin Fonder.

Publicerad 30 apr 2015

Låg ränta ger fortsatt stöd till svenska aktier


Den svenska börsen har inlett 2015 med en ordentlig uppgångsfas under det första kvartalet. Och enligt förvaltaren Vegard Søraunet hos kapitalförvaltaren ODIN gör räntesänkningar och en förbättrad makrobild att det ser fortsatt positivt ut för svenska aktier.

Fonderna ODIN Sverige och ODIN Norden har inlett 2015 på ett bra sätt, och detsamma gäller den svenska börsen som helhet. Det är dock inte någonting som förvånar ODINs förvaltare Vegard Søraunet som noga följer den makroekonomiska utvecklingen i landet. Han menar att Riksbankens räntesänkningar och en förbättrad makrobild har givit stöd till börsbolagens aktiekurser och att denna utveckling ser ut att fortsätta även framöver.

 

– Riksbanken och den låga räntan har haft en stor inverkan på börsens uppgång, och minusräntan om -0,25 % har givetvis givit en skjuts åt börsutvecklingen den senaste tiden. Med de låga räntor vi har framstår aktier även fortsättningsvis som ett attraktivt tillgångsslag, säger Vegard Søraunet.

 

Han välkomnar det senaste beslutet från Stefan Ingves om att låta räntan ligga kvar på -0,25 samt att öka tillbakaköpen av statsobligationer:

 

– Jag tycker det är lite underligt att Riksbanken är så besatt av inflationsmålet i Sverige och jag tror inte att de låga räntorna kommer ge önskad effekt om att få upp inflationen. Ökade tillbakaköp av obligationer borde fungera bättre, och dessutom får Sverige motvind från ECBs mål om en svagare euro. Det är en kamp de aldrig kommer att vinna.

 

Fortsatt positivt men risken för korrektion ökar

Trots låg inflation tror dock Vegard Søraunet att inte bara Stockholmsbörsen utan även den svenska ekonomin kommer att växa framöver, och att de åtgärder som Riksbanken har lanserat troligtvis inte har fått full effekt ännu. Dessutom är det möjligt att de låga räntorna och en svagare valuta kan bidra positivt till de exportorienterade bolagen.

 

– En ytterligare positiv effekt bör det europeiska uppsving som vi nu ser ge framöver. Under den presskonferens som den Europeiska Centralbanken höll för en tid sedan tillbakavisar bankchefen Mario Draghi rykten om att deras lågräntepolitik skulle vara på väg att avslutas. Draghi menar tvärtom att åtgärderna verkligen fungerar, att ekonomin nu håller på att förbättras och att de helhjärtat kommer fullfölja sina åtgärder inom den monetära politiken, säger Vegard Søraunet.

 

Den expansiva penningpolitiken som förs kommer dock inte att hålla för evigt. Förr eller senare måste den stramas åt och det är en svår balansgång för myndigheterna att finna den rätta vägen att ge stimulanser utan att skapa bubblor i enskilda tillgångsslag. Vegard Søraunet berättar att ODIN löpande utvärderar denna risk men att det troligtvis inte är dags för någon långsiktig nedgång ännu. Med stigande värderingar ökar däremot riskerna för korrektioner framöver.

 

Håller fast vid sin strategi

Vegard Søraunet poängterar att fonden ODIN Sveriges inriktning inte påverkas särskilt mycket av de överlag positiva tongångarna för tillfället. Det beror på att ODIN har en fast strategi för hur förvaltarna väljer ut de bästa bolagen ur fondernas univers oavsett marknadsläge.

 

– Det är viktigt att inte bli för ivrig och ryckas med av kollektivismen på marknaden utan att våga gå sin egen väg och ta beslut baserat på eget huvud och analys. Tack vare denna hållning har vi inte ändrat så mycket i portföljen det senaste året vilket nu börjar löna sig. Vi kommer gång på gång tillbaka till de innehav vi redan har när vi analyserar och utvärderar prospekt till portföljen, förklarar Vegard Søraunet.

 

ODIN har en klar investeringsfilosofi om att köpa kvalitetsbolag till attraktiva priser, så kallad värdeförvaltning. Det gör att förvaltarna letar efter bolag som skapar värde för sina aktieägare, är undervärderade, har bra ledarskap, stark historik och god drift.

 

Äkta aktiv förvaltning 

Förra året utvecklades ODIN Sverige något sämre än marknaden som helhet (7% i underavkastning) medan fonden gav en meravkastning om hela 15% under 2013. Hittills i år har den haft en utveckling ungefär i nivå med index. Dessa svängningar är naturliga för en äkta aktiv förvaltare, och beror bland annat på att ODINs fonder är koncentrerade med få innehav i portföljerna (29 bolag i ODIN Sverige). Det gör att förvaltarna kan maximera innehaven i de bolag som de tror mest på. Ett mått som understryker detta är att fondens active share ligger på 80%, vilket innebär att innehavet skiljer sig i mycket stor utsträckning från index. 

 

– Vår tro på bolag som Oriflame, MTG, Lindab och SystemAir börjar nu visa sig bli till vår fördel under 2015. Detta är bolag som tyngdes av sin exponering mot Ryssland under förra året men som har stigit på rubelrevanschen som vi har sett sedan årsskiftet. Under 2014 sjönk rubeln med 29,6 % mot kronan men vinden har som sagt vänt och rubeln är nu den valuta som avancerat mest sedan januari, säger Vegard Søraunet.

 

I ODIN Norden har cirka 45% av exponeringen mot Sverige och svenska börsbolag och utvecklingen i fonden påverkas positivt av investeringarna i Sverige. I dagsläget har fonden totalt 12 svenska innehav i portföljen och de flesta är större bolag men även några mellanstora. De bästa bidragsgivarna i ODIN Norden från Sverige är Indutrade, Autoliv, Atlas Copco och Assa Abloy.

 

Låga räntor ger fler uppköp och fusioner

Andra typer av bolag som Vegard Søraunet och ODIN tror mycket på för närvarande är de som har fokus på att göra uppköp och fusioner, och det är sannolikt att den höga aktiviteten inom detta område kommer att fortsätta.

 

– I dagens marknad med låga räntor och starka balanser hos bolagen är det nästan överraskande att den inte är ännu högre. De större bolagen har stora incitament att köpa de mindre med dagens låga kostnader för finansering. Vi tror att denna trend kommer fortsätta och ODIN Sverige har en väl positionerad portfölj med innehav som Lifco, Lagercrantz och Beijer REF för att ta del i denna utveckling. Alla dessa bolag har hittills i år köpt mindre företag som kommer vara gode bidragsgivare till ökad försäljning i många år framöver. Ytterligare bolag i portföljen som har fusioner och uppköp på agendan är Addtech, Beijer Alma, Systemair, Indutrade, Hexagon, Latour Industries, Nolato och Sweco, säger Vegard Søraunet.