Från vänster: Schroders Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist, och Remi Olu-Pitan, Fund Manager, samtalar med Bloombergs Manus Cranny.

Publicerad 30 sep 2016

Kvartalsuppdatering: Schroders Live blickar framåt

Trump är både hot och möjlighet
I senaste Schroders Live quarterly update svarade Schroders experter på frågor om bland annat utvecklingen i Europa efter Brexit, samt vad som händer om Donald Trump skulle bli vald till president i USA.

– Problemet som EU har är bankerna. Europeiska centralbanken är negativ för europeiska banker. I det här läget är det en lönsamhetsfråga, men man måste också ifrågasätta balansräkningarna för vissa av dessa banker, sade Remi Olu-Pitan, Fund Manager.
Alla var överens om att den politiska osäkerheten sannolikt kommer att öka ytterligare under perioden fram till nästa Schroders Live quarterly update strax innan jul. 
Storbritannien i fokus
Av förklarliga skäl kretsade mycket av frågorna kring Storbritannien. Remi Olu-Pitan tyckte att det var hög tid att FTSE får stöd av en relativt svagare kurs på det brittiska pundet, samt framförde också att ännu mer kvantitativa lättnader kan vara att vänta. Schroders Azad Zangana,Senior European Economist and Strategist, höll med om att de kvantitativa lättnaderna lär bli kvar, också på europeisk nivå, men framförde även att mer skattepolitisk stimulans är att vänta.
– Vi kan förvänta oss negativa räntor under en längre tid, sade Azad Zangana som också senare konstaterade att även om inflationen blir högre i Europa så kommer den inte upp högt nog för att ge upphov till någon oro. 
Trump är både ett hot och en möjlighet
Många hade skickat in frågor till sändningen om vad effekterna kan väntas bli om Donald Trump skulle bli USA:s nya president. 
– Vissa skattereformer skulle kunna vara positiva för företagen, konstaterade Azad Zangana som också var tydlig med att grunden till den oro som finns kring Donald Trumps framgångar bland annat beror på att han kommer att ha ett inflytande på handelsfrågor. 
Flera av de partnerskap och avtal mellan länder som finns på plats i dagsläget skulle i förlängningen kunna att komma att hotas om Donald Trump blir vald. Remi Olu-Pitan konstaterade att en Trump-seger skulle innebära en tid av osäkerhet, men såg i likhet med Azad Zangana också positiva aspekter:
– Eventuellt volatilitet vid en Trump-seger är en köpmöjlighet, sade Remi Olu-Pitan.  
Högre risk krävs för att säkra avkastning 
Mot bagkrund av det rådande marknadsläget resonerade Remi Olu-Pitan om att obligationsmarknaderna ”definitivt befinner sig i en bubbla” samt att även vissa obligationsliknande delar av aktiemarknaden har drag av bubbla. 
– Som investerare måste man acceptera att man måste ta en lite mer risk idag än vad man normalt är van vid, sade Remi Olu-Pitan.  

Ta del av videoinspelningen: Schroders Live quarterly update

Ta del av andra videoinspelningar direkt på Schroders webbplats Schroders Watch/Listen