Publicerad 31 jan 2013

Kvantitiva lättnader sätter fart på börsen


Blir det fjärde gången gillt för USA:s QE-program? Mycket tyder på att det pågående programmet kan bli lyckosammare än de tidigare. Den bedömningen gör Richard Gillham och Peter Andersson på den amerikanska kapitalförvaltaren Legg Mason.

QE står för quantitative easing, kvantitativa lättnader, och är ett av de verktyg som finns i centralbankernas verktygslåda. Det används när centralbanken vill bedriva en expansiv penningpolitik i ett läge där räntenivån redan är mycket låg. I korthet går det ut på att centralbanken köper statsobligationer på öppna marknaden och därmed ökar mängden pengar i ekonomin. 
Efter finanskrisen hösten 2008 har den amerikanska centralbanken Fed sjösatt tre QE-program, kallade QE1, QE2 samt Operation Twist. Just nu pågår QE3, som alltså är det fjärde programmet. 
Syftet med QE är att förmå investerare att ta steget bort från statspapper för att i stället låta sig lockas över till risk – det vill säga till aktier. Man kan ana tecken på att kunna lyckas, säger Richard Gillham. 
QE är en kontroversiell metod eftersom den i praktiken är att jämföra med att trycka pengar. Då är risken för inflation som alla vet stor, vilket också är meningen. Just nu står en stor del av västvärlden och stampar i en dragkamp mellan inflatoriska och deflatoriska tendenser. Ingen vill ha deflation, medan ett par procents inflation välkomnas av många. 
En anledning till att jag tror att QE3 har chans att lyckas med att sätta fart på ekonomin, skapa ett par procents inflation och locka investerare till risk är den här: QE3 har inget slutdatum, säger Richard Gillham. 
Det hade de tidigare programmen, och när de avslutades kunde man notera tydliga nedgångar i de amerikanska marknaderna. Därför är det psykologiskt viktigt att det den här gången inte finns något bortre datumgräns. I stället har Fed-chefen Ben Bernanke satt ett annat mål: QE3 ska leda till att arbetslösheten i USA pressas tillbaka till 6,5 procent. I dag ligger den på cirka 7,7 procent. 
Två faktorer i USA:s makroekonomi utgör tecken på att den inslagna vägen kan vara den riktiga: Hela den så viktiga amerikanska hussektorn håller på att sakta men säkert resa sig ur spillrorna från sub prime-krisen. Priserna stiger, antalet husaffärer ökar och till och med byggindustrin har påbörjat sin återhämtning. Den andra faktorn är att arbetslöshetssiffrorna börjar sjunka något. 
Målet på 6,5 procent kan verka avlägset, men vi är på väg dit, säger Richard Gillham. 
Men är det QE3 som är orsaken till de två ljusen i tunneln? Svårt att säga. Det som går att säga är att det som sker får goda effekter på många områden: konsumenternas förväntningar och företagens förväntningar – bland annat. 
Det finns risker med kvantitativa lättnader. En är att centralbanken förlorar kontrollen över inflation och den drar iväg. Den risken är ytterst liten i det här fallet, enligt Richard Gillham, eftersom deflatoriska faktorer håller emot. Den för amerikanska mått höga arbetslösheten håller till exempel effektivt nere lönerna. 
En annan fara med EQ är att metoden förvränger bilden av marknaderna så att aktörerna inte får en korrekt uppfattning om risk. 
Just nu är riskerna i statsobligationer betydligt större än vad många investerare förstår, säger Richard Gillham. 
Däremot ser det ljusare ut på aktiesidan, och det var ju ett av målen. Men det gäller att vara långsiktig. Placeringshorisonten bör vara tre till fem år, enligt Richard Gillham. Företag som gynnas av en amerikansk återhämtning är köpvärda. 
Peter Andersson, Richards kollega på Legg Mason har gjort en spaning: De senaste åren har den största aktiviteten på börsen legat i att företag har köpt tillbaka egna aktier från marknaden. Samtidigt har de sålt – obligationer dvs ökat sina skulder. 
Vad säger det dig att någon vill köpa dina aktier men sälja på dig sina skulder? För mig tyder det på att det vore klokt att göra precis tvärtom, säger han. 
  • Om Legg Mason
  • De första 83 åren ägnade sig företaget uteslutande åt aktiemäkleri. Därefter startade en ny era när bolaget tog steget in i fondbranschen. Firmans första fond fick namnet Legg Mason Capital Management Value Trust och lanserades 1982. Firman har sen vuxit genom organisk tillväxt samt uppköp av andra kapitalförvaltare och har idag $648Mdr under förvaltning, berättar Peter Andersson, ansvarig för Legg Masons verksamhet i Norden sedan 2009.
  • För mer information: www.leggmason.com