Publicerad 27 sep 2019

Kraftigt uppsving för kretsloppsodlad mat

Peckas Naturodlingar expanderar.
Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar har tagit sin teknik för kretsloppsodlad mat till industriell skala. Efterfrågan på bolagets hållbart odlade tomater och regnbågslax ökar kraftigt. Nu tar bolaget in pengar för expansion.

Att Peckas Naturodlingar har vind i seglen råder det ingen som helst tvekan om. Under de 20 månader som gått sedan bolaget började odla har bolaget bevisat att tekniken bakom kretsloppsodling (akvaponisk odling) fungerar bra i industriell skala, samtidigt som produktionen har tredubblats och efterfrågan rakat i höjden

– Efterfrågan på våra produkter är större än vi just nu klarar att producera och hela vår produktionskapacitet är slutsåld, konstaterar Peckas Naturodlingars vd Elena Petukhovskaya och fortsätter:

– Efterfrågan drivs av att allt fler vill äta livsmedel som odlas resurseffektivt, klimatsmart och giftfritt.

Efterfrågan ökar 

Peckas Naturodlingar odlar tomater och regnbågslax året runt i ett kretslopp, så kallad akvaponi (se faktaruta), där fisken ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet. Inga bekämpningsmedel tillsätts och tomaterna får mogna i sin takt, vilket innebär att tomaterna smakar tomater, även mitt i vintern. Eftersom bolaget har avtal med stora distributörer finns produkterna i såväl mataffärer som i restauranger.

Fler växthus står på tur 

Nu pågår arbetet med att bygga klart det tredje växthuset som beräknas stå klart i slutet av året och som innebär en expansion om 50 procent. Dessutom arbetas det intensivt med att utöka fiskproduktionen.

– Det innebär att vi når en årlig omsättning på 500 ton tomater och 60 ton fisk, säger Elena Petukhovskaya.

Eftersom tillväxt kräver kapital genomför bolaget en nyemission på nästan 15 miljoner kronor. Pengarna ska användas till energieffektivisering, samt för att säkra rörelsekapital fram till 2021 då kassaflödet förväntas vara positivt. Dessutom ska bolaget investera i en förpackningslinje för att effektivisera logistik och produktion. Och, inte minst, ska det ske investeringar i det expansiva dotterbolaget Peckas Solutions vars produktutveckling ska leda till att bolagets odlingssystem kan säljas utomlands.

– Så gott som dagligen får vi förfrågningar från utländska bolag som vill använda vår teknik för akvaponisk odling. Vårt mål är att bli världsledande inom kretsloppsodling och det ska Peckas Solutions bidra till, berättar Elena Petukhovskaya.

Akvaponi – modern hållbar kretsloppsodling

• Odlingsanläggningen består av en fiskbassäng och ett växthus. Foder tillförs till fisken. 

• Det näringsrika vattnet från fisken leds över till en grusbädd med tomatplantor. 

• Tomaterna tar upp näringen samtidigt som bakterier i grusbädden renar vattnet. 

• Det renade vattnet syresätts och återförs till fisken. 

• Det sker inga utsläpp av avloppsvatten. Däremot dunstar en del samt att växterna tar upp vatten. Totalt sett behöver ytterst lite vatten tillföras systemet.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 10 SEK
  • Teckningsperiod: 1 – 15 oktober
  • Volym: Ca. 14,7 Mkr
  • Teckningsförbindelser: 4,5 Mkr
  • Läs mer på peckas.se

Företagspresentation – Peckas Naturodlingar AB