Publicerad 3 dec 2015

Koppling mellan terrorism och cyberbrottslighet

Ökade anslag för att bekämpa cyberbrott
Den brittiska regeringen ökar anslagen till cybersäkerhet kraftigt för att förhindra terrorism. Efterdyningarna till terrorattackerna i Paris har medfört att cybersäkerhet har fått högre prioritet i västvärldens försvar. Kopplingen mellan cyberbrott och terrorism framstår nu allt klarare.

– Ett starkt cyberförsvar är en absolut nödvändighet för Storbritanniens långsiktiga säkerhet, menar den brittiske regeringsledamoten Stephen Crabb. 

Den brittiska regeringen presenterade nyligen ett omfattande program för att stärka landets cybersäkerhet. Förslaget innebär att Storbritannien ökar sina investeringar i cybersäkerhet till 1,9 miljarder pund fram till år 2020. Dessutom rekryteras 1 900 personer till ett nytt National Cyber Centre. Centret kommer att vara hjärtat för landets cyberförsvar. 

Stephen Crabbs gjorde sina reflektioner sex dagar efter terrorattackerna i Paris. 

– Om det brittiska folket ska känna sig trygga i en modern värld måste vi tackla orsakerna till de hot vi möter, inte bara hantera konsekvenserna. Därför dubblerar staten sina investeringar i cybersäkerhet och skapar National Cyber Centre, sa Stephen Crabbs. 

Cognosec förbättrar cybersäkerhet

Det globala cybersäkerhetsbolaget Cognosec, som ska noteras på First North, är en av de ledande aktörerna inom området. Bolaget hjälper stater, företag och organisationer med cybersäkerhet. 

– Det ökade terrorhotet är mycket allvarligt. Utvecklingen visar att det finns ett samband mellan cyberkriminalitet och terrorism. Självklart måste även samhället prioritera cybersäkerhet för att kunna skydda sina medborgare, säger Kobus Paulsen, Cognosecs styrelseordförande. 

Kinas femårsplan 

Kinas 13:e femårsplan spänner över perioden 2016 till 2020. Den fokuserar bland annat på att modernisera förvaret, grön teknologi och på ökad innovationskraft. 

– Det finns en direkt koppling mellan de branscher som prioriteras i Kinas femårsplaner och de företag i USA som utsätts för brott, säger Peter LaMontagne vd för bolaget Novetta och tidigare amerikanska diplomat i Beijing, till Financial Times. 

– Problemet är inte enbart koncentrerat till USA och västvärlden. Företag i andra länder med verksamhet som innebär transaktioner över internet har all anledning att förbättra sin cybersäkerhet, säger Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec. 

Den nya femårsplan lanseras i ett skede då landet uppvisar en svagare ekonomisk utveckling än tidigare. Det kan leda till att cyberspionage ökar, enligt tidningens källor. 

Cognosec noteras på First North

Cybersäkerhetsföretag Cognosec ska noteras på First North. Bolaget har genomfört en nyemission om 10 miljoner nya aktier som blev övertecknad och Cognosec kommer att tillföras 5 miljoner euro. Bolagets aktiebas breddas genom att huvudägaren Kobus Paulsen har genomfört en aktieswap. Den innebär att sammanlagt 30 miljoner aktier har fått nya ägare.