“Momentum och utdelning är två placeringsstrategier som har gett bra avkastning genom åren. Just därför skapade vi index som följer dessa faktorer”, säger Glenn Wigren på Nordea Markets.

Publicerad 1 dec 2015

”Köp inte vanliga index när det finns smarta”

Smarta index levererar bra avkastning
Två intressanta indexprodukter har nått den svenska marknaden: SmartBeta Momentum och SmartBeta Utdelning Momentum. Det handlar om indexprodukter som följer eget framtagna index, inte traditionella som OMXS30 eller S&P 500.

Själva poängen med indexfonder är att de slaviskt ska följa sitt index. Om indexet till exempel är OMXS30 består fonden av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. I det indexet står banker för ungefär 30 procent och industrisektorn för 20 procent. 

– Traditionella indexfonder har positiva egenskaper men också negativa. En svensk indexfond inriktad på OMXS30 har mycket hög exponering mot finanssektorn. Det kan vara bra under vissa perioder men en dålig affär under andra, säger Glenn Wigren på Nordea Markets och fortsätter: 

– Vad vi försöker göra är att hitta de aktier som går bäst och sålla bort de aktier som presterar sämre.

SmartBeta levererar avkastning

Att utveckla traditionella indexfonder – och därmed skapa möjligheter till bättre avkastning – var utgångspunkten när Glenn Wigren och hans kollegor tog fram en ny familj av indexplaceringar. Den går under namnet Strikt. Det är placeringar som ska följa sina respektive index till punkt och pricka. De två första produkterna i den nya familjen är SmartBeta Momentum och SmartBeta Utdelning Momentum. 

SmartBeta Utdelning Momentum följer ett index som ger exponering mot aktier som har positivt momentum, det vill säga aktiens historiska utveckling. En gång per kvartal väljs de 50 aktier som det senaste året har den högsta procentuella utdelningen bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Bland dessa 50 aktier väljs de 30 aktier som det senaste året har haft den bästa kursutvecklingen. 

– Momentum och utdelning är två placeringsstrategier som har gett bra avkastning genom åren. Just därför skapade vi index som följer dessa faktorer. Det finns ingen anledning att köpa vanliga index när det finns betydligt smartare, säger Glenn Wigren. 

God långsiktig avkastning

SmartBeta Utdelning Momentum startade den 24 november 2014. Från starten och fram till 25 november i år har den stigit med drygt 21 procent. Under samma tidsperiod steg indexet OMXS30 med 7 procent. 

– När börsen är skakig brukar utdelningsaktier utvecklas stabilare. Kan man dessutom hitta de aktier som befinner sig i en positiv trend, momentum, blir resultatet ofta riktigt bra, säger Glenn Wigren. 

Indexet SmartBeta Momentum har också utvecklats väl. Momentumstrategin baseras på den akademiska teorin att de tillgångar som den senaste tiden har utvecklas bäst även framöver kommer att göra det. I det indexet väljs varje kvartal de 30 aktier som det senaste året har utvecklats bäst bland de 120 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 

Nästan 23 procentenheter bättre än index

SmartBeta Momentum lanserades den 20 oktober 2014. Från starten och fram till den 25 november har indexet, och därmed placeringen, ökat i värde med cirka 40 procent. Det är nästan 23 procentenheter bättre än OMXS30.

Nordeas produkter inom Strikt är börsnoterade och handlas på samma sätt som aktier. De kan läggas in i ISK och Kapitalförsäkring. Precis som aktier kan de båda stiga och falla i värde som en följd av marknadsrisken. Eftersom det är Nordea som ger ut sparprodukterna tar investeraren en kreditrisk på Nordea. 

Läs mer om Nordea Strikt här eller se en film här.