“Många av företagen i portföljen vänder sig till lokala konsumenter”, säger Marc Erpelding, förvaltare av Banque de Luxembourgs Investments (BLI) fond BL Emerging Markets. Han menar att många av de lokala företagen på ett effektivt sätt kan konkurrera med multinationella företag.

Publicerad 1 nov 2016

Konsumtionen avgörande för tillväxtmarknader

Lönsam förvaltningsstrategi
Den tyska finanstidningen “Das Investment” har analyserat tillväxtmarknadsfonder. I den analysen är det en fond som sticker ut – BL Emerging Markets . I en intervju med investerarbrevet.se berättar förvaltaren om vad han granskar extra noga och var företagen finns.

– Ofta är företagen lokalt inriktade och kan ha en dominerande ställning i sin geografiska region, berättar Marc Erpelding som förvaltar Banque de Luxembourgs Investments (BLI) fond BL Emerging Markets. 
Marc Erpedling berättar att dessa företag driver verksamheter med höga inträdeshinder, har stabila balansräkningar och genererar positiva kassaflöden. Företagen finns i såväl Asien och Latinamerika, som i Afrika och Mellanöstern. 
– Många av företagen har varit verksamma lokalt i flera decennier och kan därför på ett effektivt sätt konkurrera med multinationella företag, fortsätter Marc Erpelding.
Tydlig inriktning mot inhemsk konsumtion
Marc Erpelding använder sig av en så kallad ”bottom-up”-strategi som utgår från de enskilda bolagen. Därtill har fonden en tydlig inriktning mot inhemsk konsumtion. 
– Många av företagen i portföljen vänder sig till lokala konsumenter med produkter och tjänster inom områden som mat och dryck, hushållsprodukter, kosmetika, shopping, programvara, underhållning, sociala nätverk och säkerhetssystem. Vår investeringsstrategi gör också att vi är underviktade i sektorer som naturresurser, finans, telekom och kraftförsörjning, förklarar Marc Erpelding.
Han betonar att det viktigaste vid långsiktiga investeringar i företag är att fokusera på att förstå riskerna och det verkliga värdet på de tillgångar man investerar i.
 
– Därför satsar vi endast på affärsmodeller som är lätta att förstå och vi undviker för det mesta statligt kontrollerade bolag. Vi anser ofta att banker är för komplexa och att insynen i deras verksamhet är för dålig. När det gäller råvaruföretag anser vi att investeringsbeslutet ofta mer beror på råvarucykeln än på själva företaget, fortsätter Marc Erpelding.
Investeringsbeslut som bygger på övertygelse 
I slutändan har det därför heller ingen betydelse för honom om företagen finns med i indexet eller hur deras respektive viktning är. 
– Våra investeringsbeslut bygger alltid på vår egen övertygelse och långsiktiga strategi, säger Marc Erpelding.
  • Fakta: BL Emerging markets 
  • BL Emerging markets finns tillgänglig för svenska investerare på PPM och har 5 stjärnor på Morningstar.  Läs mer om fonden här.