“Potentialen är enorm eftersom vi kan bearbeta hela kolfibermarknaden som omsätter över 100 miljarder kronor globalt och växer med över 15 procent per år”, säger Fredrik Winberg, vd för Biteam.

Publicerad 11 aug 2015

Kompositutvecklaren Biteam förbereder en notering


Kompositmaterial finns i allt från flygplan till cyklar och i tillverkningsindustrin. De är oerhört lätta och starka men en nackdel är att de inte är starka i alla riktningar. Det har det svenska företaget Biteam med sin patenterade teknologi, 3D-vävning, en lösning på. Bolaget planerar för en kraftfull marknadssatsning och förbereder för en notering.

De som har investerat i en kolfibercykel har gjort det eftersom de är lätta, styva och starka. Men det gäller att undvika stötar. Anledningen är att kompositmaterialet lätt kan spricka. Bolaget Biteam, som bland annat fokuserar på flygindustrin, har med sin patenterade teknik ändrat på den bristande egenskapen hos kolfiberkompositer. 

– Vår tillverkningsmetod, 3D-vävning, innebär stora fördelar. Produkterna blir extremt hållfasta samtidigt som de har alla andra positiva egenskaper som kompositmaterial har, säger Fredrik Winberg, vd för Biteam och fortsätter: 

– Potentialen är enorm eftersom vi kan bearbeta hela kolfibermarknaden som omsätter över 100 miljarder kronor globalt och växer med över 15 procent per år. Inom fem år räknar vi med en omsättning på mellan 50 och 100 miljoner kronor.

Kolfiber är ett armeringsmaterial som används inom en rad områden, till exempel: båtar, bilar, helikoptrar, flygplan, vapen och inte minst i olika sportutrustningar. Materialet används även för att förstärka bärande konstruktioner som till exempel broar, pelare och bjälklag. 

Biteam grundades 1997. En tid innan hade Fredrik Winberg fått kontakt med forskaren Nandan Khokar vid Chalmers och fått upp ögonen för hans materialforskning.

– Jag såg direkt att här fanns en otrolig potential. Vi startade bolaget Biteam och fick patent på vår metod, berättar Fredrik Winberg som tidigare har varit vd för Cementa och numera sitter i Svenskt Näringslivs styrelse. 

Under tiden fram till idag har Biteam deltagit i två stora EU-projekt tillsammans med bland andra Airbus, Dassault och Eurocopter. I projekten har Biteam utvecklat och visat att produkterna kan tillverkas på ett rationellt sätt. Hela tiden har arbetet skett i nära samarbete med KTHs lättviktsexperter.

Biteams patenterade teknik

Mycket förenklat fungerar Biteams 3D-vävning så här. När andra företag tillverkar kolfiberkonstruktioner byggs de upp i skikt av kolfiber som bildar laminat. Vid höga laster kan de olika skikten separeras, eller “delaminera”, vilket påverkar styrkan negativt. Biteams patenterade teknik innebär att kolfibern vävs horisontellt och vertikalt samtidigt, vilket är unikt. Dessutom kan kolfibertrådarna vinklas i olika riktningar vilket ger ytterligare förstärkning. 

– Eftersom vi inte skapar laminat är våra profiler extremt hållfasta. Det är mycket viktigt eftersom lamineringen är den svaga punkten för andra tillverkare av kompositmaterial, säger han. 

Biteam deltar nu i ett projekt med bland annat Saab som finansieras genom bland annat Vinnova. Inom en snar framtid kommer välrenommerade internationella forskare publicera nya artiklar i ansedda tidskrifter om Biteams unika teknik. 

Kommande finansiering

Fredrik Winberg och Nandan Khokar är huvudägare i Biteam, men bolaget har en rad andra ägare, till exempel Didrik Hamilton som även sitter i Biteams styrelse. En annan näringslivsprofil och ägare är Gunnar Säll som var med och startade Centrecourt. Enligt Fredrik Winberg har Biteam lagt grunden för att starta produktion i större skala, vilket tillsammans med en ökad marknadsföring kräver mer kapital.

– Vi har kommit en bra bit på väg och har ett flertal strategiska partnerskap. Målet är nu att bygga upp en mer storskalig produktionsanläggning och en effektiv säljorganisation. Ett led i den processen är att ta in mer kapital och att förbereda för en notering, berättar Fredrik Winberg. 

Företaget Oxeon, där Fredrik Winberg sitter i styrelsen och är medgrundare, är också ett bolag som är resultatet av Nandan Khokars uppfinningar. Även det bolaget väver kolfiber men till skillnad mot Biteam, som producerar profiler, väver Oxeon platta dukar som används inom exempelvis flyg- och sportindustrin. Bolaget är lönsamt, omsätter cirka 70 miljoner kronor och ägs av bland andra Latour och Chalmerinvest. 

Kontakt: [email protected]