Delårsrapport: Ökad omsättning för Kollect on Demand

Kollect on Demand, noterat på Nasdaq First North, har publicerat sin delårsrapport för perioden april till och med juni 2021.

 

Kollect on Demand (ticker KOLL) har i dag publicerat sin  delårsrapport för perioden april till och med juni 2021. Bolaget har brutet räkenskapsår från 1 maj – 30 april. Den fullständiga uppdateringen på engelska finns här.  

Kollect fortsätter att öka intäkter och bruttoresultat jämfört med samma period förra året

 

  • Omsättningen upp 39% Q2 21 jmf Q2 20 och 42% H1 21 jmf med H1 20
  • Bruttomarginalen nådde 37% Q2 21 och 38% för H1 2021
  • Återkommande intäkter[1] för Q2 2021 var 70% högre jämfört Q2 2020.
  • Intäkter av engångskaraktär[2] växte med 10% Q2 2021 jmf med Q2 2020.
  • Rörelsekostnaderna ökade med 44% jmf med förra året

Nyckeltal:

 

Delår-21 Delår-20 Förändring Q2-21 Förändring
Omsättning SEK 29,943m

 

SEK 21,029m 42 % SEK 16.8m 39%
Bruttomarginal

 

39% 37 % +2 % 38 % -1%

 

 

Rörelsekostnader

OPEX var i jämförelse med första kvartalet 2021 oförändrat Den kraftiga ökningen jämfört med förra året beror till stor del på kostnadsbesparingar under Q2 2020 och en lägre aktivitet till följd av Covid-19. Rörelsekostnaden som procent av intäkterna hamnade för Q2 2021 strax under 50%, vilket är en betydlig minskning jämfört med nivån för de senaste 3 kvartalen (Q3 2020, Q4 2020 och Q1 2021)

Återkommande försäljning

De återkommande intäkterna under Q2 2021 ökade 74 procent jämfört med Q2 2020. Ökningen av återkommande intäkter återspeglar Kollects strategiska fokus på återkommande intäkter, liksom den framgångsrika integreringen av BIGbin-förvärvet som slutfördes under fjärde kvartalet 2020

 Försäljning av engångskaraktär

Försäljningen av engångskaraktär för 2021 ökade med 11 procent jämfört med 2020.  Försäljningsökningen drevs i huvudsak av containertjänster och bortforsling av grovsopor på hushållssidan.

Bruttomarginal

Företaget har under kvartalet inrikta sig på att upprätthålla bruttomarginalen, som nådde 37 procent. Detta kan jämföras med 38 procent för Q2 2020. Förändringen kan i huvudsak härleddas till intäktsmixen, där bruttomarginalen påverkades av en större försäljning än förväntat inom icke återkommande intäktsvertikaler. Dessa har lägre marginal.

Rörelseresultat

Förlusten före skatt uppgick till 2,86 miljoner SEK för Q2 2021, högre än Q2 2020 då den var 2,0 miljoner SEK men lägre än Q1 2021 då den var 4,1 miljoner SEK.

EBITDA-förlusten var 1,9 miljoner SEK för Q2 2021, vilket motsvarar 11 procent av de totala intäkterna. Detta kan jämföras med 1,3 miljoner SEK för Q2 2020, också 11 procent av intäkterna, och 2,9 miljoner SEK för Q1 2021, som var 22 procent av intäkterna.

Utveckling under perioden april – juni 2021

Som tidigare annonserats (den 5: juli 2021) har Kollect on Demand stärkt sin balansräkning genom ett nytt kreditavtal med InvoiceFair. Det nya avtalet ger Kollect access till billigare finansiering samt en möjlighet att amortera nuvarande skuld under en tvåårsperiod.

12:e juli 2021 aviserade Kollect on Demand att en isländsk investerargrupp köpt 400 000 teckningsoptioner från tidigare innehavare. Det är Kollect on Demands uppfattning att investeragruppen kommer att teckna sig för det totala antalet aktier. Något som högst väsentligt kommer att minska risken i programmet.

Under det senaste kvartalet har Kollect infört nya skräddarsydda IT-system, unika för verksamheten. Systemen automatiserar manuella och rutinmässiga uppgifter och skapa smartare arbetsflöden. Under det kommande året kommer Kollect att fortsätta optimera och förbättra processen med att införa självbetjäning för alla kunder, något som kommer att minska de administrativa och manuella verksamheterna. Detta torde sannolikt att ha en positiv effekt på marginalen

I maj inledde Kollect on Demand ett samarbete på miljösidan med det statliga skogsbolaget Coillte. Kollect står för rikstäckande tjänst avseende för hantering av grovsopor. Kollect åtar sig att avlägsna avfall som olagligt dumpats på Coilltes mark. Detta samarbete ligger i helt i linje med Kollects ESG-strategi.

[1] Affärsområdet Domestic Bins, Commercial bins och Big Bin

[2] Skip (container), Hire, Skip Bags och Junk

 

Fakta: Kollect on Demand

Kollect on Demand Holding AB (publ)erbjuder lösningar för affärskunder och privatkunder inom avfalls-insamling på Irland och har nyligen expanderat till Storbritannien. Bolagets lösningar delas in i två segment, Avfallsinsamling och Avfallsinlämning. (https://kollect.ie/)

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.”