Publicerad 2 jun 2015

Kina – risk för uppblåsta aktiemarknader


Aktiemarknader i Kina har under maj nått sin högsta nivå på sju år. Bara på 10 månader har värdet på aktier noterade på de kinesiska fastlandsbörserna i Shanghai och Shenzen, så kallade A-aktier, fördubblats. Den eufori som för närvarande uppvisas är inte motiverad enligt kapitalförvaltaren Schroders asiatiska aktie-team som ser risker för bakslag, men fortsatt starkt momentum kan ge uppgångar på åtminstone kort sikt.

Kinesiska A-aktier har sedan tredje kvartalet förra året noterat en mycket kraftig uppgång. Under maj nådde aktieindexet i Shanghai sin högsta nivå på sju år. Uppgången har under 2015 även spridit sig till marknaden i Hong Kong där så kallade H-aktier handlas.

Enligt Schroders kan uppgången i Kina förklaras av en rad olika faktorer. För det första, en gryende optimism gällande framtida stimulanspaket från den kinesiska regeringen. 

För det andra, en kraftigt ökad belåning bland kinesiska investerare. För det tredje, en mer öppen kapitalmarknad till följd av lanseringen av ”Shanghai Stock Connect”, ett initiativ som medför att utländska investerare kan handla kinesiska A-aktier.

Schroders anser att dessa faktorer bidragit till, och förstärkt, den pågående uppgången i Kina. Negativ ekonomisk data har tagits emot som en anledning för regeringen att göra mer omfattande stimulansåtgärder, därmed har negativa kursreaktioner uteblivit. Den ökade belåningen har bidragit till att förstärka kursuppgångar. Den pågående liberaliseringen av kapitalmarknaden har skapat en förväntan om större internationella kapitalflöden vilket påverkat marknaden positivt.

Hög värdering trots svagare ekonomi

Schroders anser att den euforiska stämning som för närvarande råder på den kinesiska aktiemarknaden inte är fundamentalt motiverad.

Enligt Schroders ligger förvisso dagens genomsnittliga värderingar långt under de värderingar som observerades vid tiden före finanskrisen 2008. Däremot värderas många individuella bolag högt och små tillväxtbolag har mycket höga värderingar.

Den ekonomiska utvecklingen visar samtidigt på svaghet. Kinas BNP fortsätter att försvagas, konsumtionen likaså. Den reala ekonomin har hamnat i deflation med sjunkande priser på varor och tjänster.

Risker för bakslag

På åtminstone kort sikt anser Schroders att det finns skäl att tro att kinesiska aktier kan fortsätta stiga på grund av ett starkt momentum i marknaden. Däremot ska riskerna inte underskattas. 

Den största risken på kort sikt är enligt Schroders förändrade regler för aktiehandel, exempelvis begränsningar av lånefinansierad handel. 

Ur ett globalt perspektiv anser Schroders också att räntecykeln i USA är en nyckelfaktor att bevaka på kort sikt. Om den amerikanska centralbanken börjar höja räntor skulle minskad riskaptit leda till ett utflöde av kapital från utvecklingsmarknader, Kina inkluderat.

En förändring av regeringens hållning gällande stimulansåtgärder är slutligen en stor risk enligt Schroders. Marknaden är redan övertygad om att lättnadsåtgärder såsom sänkta räntor och lägre reservkrav för banker kommer genomföras. Om så inte blir fallet är risken för en besvikelse stor.

För att läsa hela analysen, klicka här