Publicerad 30 apr 2015

Kina och Ryssland årets vinnare – men riskerna består


Kina och Ryssland är årets vinnare bland globala aktiemarknader. Kapitalförvaltaren Schroders varnar dock för att det är just dessa länder som kan få den globala tillväxten på fall och skapa stor oro på världens finansmarknader.

Aktieindex i Kina och Ryssland har stigit kraftigt under årets inledning. För Shanghai Composite summerar uppgången i lokal valuta till 36 procent vid april månads utgång medan det ryska RTS indexet stigit med 31 procent. I Kina eldas marknaden på av politiska stimulanspaket medan Ryssland har gynnats av ett stigande oljepris och mindre politisk oro. 

Enligt Craigh Botham, specialist på tillväxtmarknader inom Schroders, kommer nya stimulanser behövas för att accelerera tillväxten i Kina. Detta efter en relativt svag BNP-tillväxt under det första kvartalet. 

– De stimulanser som hittills har genomförts är enligt vår vy inte tillräckliga för att skapa en acceleration i den kinesiska tillväxttakten, säger Craig Botham.

I en kommentar till den senast genomförda stimulansen där kinas centralbank PBOC sänkte bankernas reservkrav säger Craig Botham:

– Sänkningen signalerar oro över tillväxttakten efter ett svagt första kvartal, men ska inte läsas som att Kina har inlett kvantitativa lättnadsåtgärder eller försöker försvaga den egna valutan. Vi förväntar oss nya räntesänkningar under detta kvartal och en ytterligare sänkning av reservkravet under det tredje kvartalet.

Vad gäller Ryssland anser Craig Botham att läget ser oroväckande ut:

– I Ryssland förväntar vi oss en betydande nedgång i BNP under 2015, detta trots att det fjärde kvartalet 2014 var bättre än väntat. Data för det första kvartalet 2015 var minst sagt svaga. Inflationen fortsätter att stiga och industriproduktionen visar på svaghet i alla avseenden. En försvårande omständighet är även att den disponibla inkomsten minskat, vilket gör man inte kan räkna med stöd från konsumtion framöver, säger Craig Botham.

Kina och Ryssland – orosmoln för global tillväxt

Kina och Ryssland utgör de enskilt största hoten mot en fortsatt global tillväxt, enligt Schroders.

Enligt Keith Wade, chefsekonom och strateg på Schroders, är det i första hand två scenarion som kan omkullkasta en fortsatt global tillväxt. En så kallad hårdlandning i Kina där bostadspriser kollapsar, alternativt en förnyad politisk oro i Ryssland som möts av nya sanktioner från västvärlden.

– Om ansträngningar att skapa en mjuklandning för den kinesiska bostadsmarknaden misslyckas, och huspriser kollapsar, är det den största risken som vi ser det. Detta skulle medföra lägre efterfrågan från Kina vilket i sin tur framförallt skulle påverka råvaruproducenter negativt. Sjunkande råvarupriser skulle översättas i sjunkande inflation och orsaka ett globalt deflationsscenario, säger Keith Wade.

I fallet Ryssland ser Keith Wade den största risken i fortsatta oroligheter i Ukraina, där scenariot består i att Putin fortsätter understödja rebellerna i landet med ryska trupper. 

– I detta scenario ser vi framför oss att västvärlden inför nya sanktioner mot Ryssland och att dessa besvaras av att Ryssland stänger av gas- och oljeförsörjningen till Europa. Detta skulle kortsiktigt leda till att oljepriset går upp till över 90 dollar fatet, säger Keith. Ett högre oljepris skulle medföra stigande inflation och att relationen mellan Ryssland och västvärlden försämras avsevärt, detta skulle i sin tur innebära en kraftigt stigande marknadsvolatilitet.