Disclaimer Detta är ett erbjudande och annons från Kilimanjaro Gold Holding AB (publ). Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde. En investering kan helt eller delvis förloras.

Publicerad 12 nov 2014

Kilimanjaro Golds emissionsdokument och investerarträffar


För att stärka rörelsekapitalet och kunna fortsätta förvärva och utveckla guldfyndigheter i Tanzania inom det högintressanta segmentet för mellanstora gruvor, genomför nu det svensk-tanzaniska prospekterings- och gruvutvecklingsbolaget Kilimanjaro Gold en företrädesemission.

Här kan du ladda ned alla dokument om företrädesemissionen:

  Anmälningssedel
  Memorandum
  Informationsbroschyr
  Analys från Stockpicker
  Artikel om Kilimanjaro Gold

Kilimanjaro Gold bjuder under emissionsperioden in till ett antal investerarträffar i samarbete med aktiespararna. Klicka på eventet för mer information och anmälan.


Stockholm

Måndag 17 november kl 18.00 – 19.30

Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm


Göteborg

Måndagen den 24 november kl 10.40-11.10

Svenska Mässan, Mässans gata 8, Göteborg

Mora

Tisdagen den 18 november kl 18.30 – 21.00

Andreasgården, Mora

Disclaimer

Detta är ett erbjudande och annons från Kilimanjaro Gold Holding
AB (publ). Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande.
Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde. En investering kan
helt eller delvis förloras.