Anders Danielsson, vd för crowdfunding bolaget FundedByMe

Kapitalförsörjning från startup till börsintroduktion

Många växande företag upplever det som svårt och otillgängligt att hitta finansiering för utveckling och investeringar. Crowdfunding har därför blivit en uppskattad finansieringsmetod där man i stället för att gå till en bank eller ett fåtal större investerare vänder sig till ett helt nätverk av investerare. FundedByMe är ledande på denna marknad i Sverige med en egen plattform där investerare och företag med kapitalbehov möts.

FundedByMe är ett noterat bolag sedan ett par år och nu går man samman med Pepins som verkar på delvis samma marknad. Pepins har som värdepappersbolag generellt större kunder än FundedByMe. Samgåendet beräknas vara klart i oktober men planeringen är redan igång.

– Genom att gå samman kan vi vara med på ett bolags hela tillväxtresa från startup-skedet ända fram till en börsnotering, säger VD Anders Danielsson. Bolagen har var för sig stora nätverk av investerare och tillsammans blir vi så mycket bättre. Pepins och vi kompletterar varandra väldigt bra och vi ser stora utvecklingsmöjligheter i och med samgåendet.

Ett steg framåt

Crowdfunding bolaget FundedByMe står för en enkel och smidig kapitalanskaffningsprocess. Med samgåendet får bolaget nu möjlighet att hantera både större och fler kapitalanskaffningar.

– Det finns två stora fördelar för företag med att vända sig till oss. För det första får man möjlighet till engagerade ambassadörer för sitt företag i sin ägarkrets. För det andra blir man inte beroende av ett fåtal aktieägare och kan därmed lättare behålla kontrollen över sitt företag och får dessutom en lättare väg till en notering av bolaget i framtiden.

– För investerare innebär det att man kan komma in i tillväxtföretag innan de kommer till börsen och bygga en bred portfölj av de bolag och i de branscher som man tror på.

Helhetsleverantör

FundedByMe och Pepins blir tillsammans en mer komplett aktör för kapitalanskaffning för företag. Sedan tidigare är man även rustade för att kunna bidra med inte bara kapitalanskaffning utan även finansiell kommunikation och bra nätverk.

Helägda dotterbolaget Laika Consulting är en kommunikationsbyrå som främst arbetar med finansiell kommunikation, och som stödjer företag som genomför kapitalanskaffningar på FundedByMe:s plattform.

Delägda Feminvest är ett av Sveriges största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare med fler än 30 000 medemmar, och där man arbetar aktivt för ett mer jämställt företagande och ägande.

Nytt regelverk från EU i höst

I november börjar en ny EU-förordning rörande crowdfunding att gälla. Det innebär att man får enhetliga regler i hela EU.

– Ja, för oss med Europa som marknad är det positivt att ha samma regler att förhålla oss till oavsett om det gäller en investering i Sverige eller i något annat EU-land, menar Anders Danielsson. Det skapar också ett erkännande för denna del av den finansiella marknaden. Det kommer i sin tur locka både nya företag och nya investerare.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.